Beheerder netwerkvoorziening

Uit DERA
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > DERA 4.0 > BusinessRoles > Beheerder netwerkvoorziening
ArchiMate-element Beheerder netwerkvoorziening
ArchiMate_Role.png
Elementtype  : BusinessRole
Element-id  : Id-b9da2803-2421-c8b2-03e1-22fd6f651d3a
ArchiMate-model  : DERA 4.0
Label  : Beheerder netwerkvoorziening
Documentatie  : Een organisatie die verantwoordelijk is voor het in stand houden van een netwerkvoorziening.
Begrippenlijst  : Ja
Spellingvarianten  : beheerder netwerkvoorziening
Toelichting  : Deze organisatie draagt zorg voor alle relevante beheeraspecten, zoals functioneel en technisch beheer (ofschoon de organisatie dat niet per se zelf hoeft te doen; hij kan het ook uitbesteden).
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een organisatie die verantwoordelijk is voor het in stand houden van een netwerkvoorziening. (BusinessRole) Beheerder netwerkvoorzi- ening Dienst waarmee afnemers datasets van bronhouders op uniforme, sectoroverschrijdende wijze kunnen vinden. Afnemers krijgen hierdoor inzicht in de datasets die in het Netwerk Digitaal Erfgoed worden aangeboden zonder te hoeven weten welke bronhouders er allemaal zijn en waar zij hun datasets toegankelijk maken. De dienst staat ook bekend als ‘Datasetregister’. De dienst bevat geen datasets, enkel metadata van datasets, zoals de naam, de maker, de uitgever en de online locatie waar ze gepubliceerd zijn. De metadata zijn afkomstig van bronhouders. De metadata kunnen doorzocht worden door afnemers. Per gevonden dataset geeft de dienst informatie terug over de online vindplaats van de metadata. De dienst wordt beheerd door een ''Beheerder netwerkvoorziening''. Er kan één instantie van de dienst zijn die alle datasets in het netwerk vindbaar maakt. Er kunnen ook meerdere instanties van zijn, waarbij elke instantie specifieke datasets vindbaar maakt − bijvoorbeeld kunsthistorische of museale datasets. Instanties hanteren dezelfde standaarden voor het uitwisselen van informatie. Dit stelt afnemers in staat om alle instanties op dezelfde wijze te bevragen. (Product) Vindbare datasets Dienst waarmee afnemers termen in terminologiebronnen van bronhouders op uniforme, sectoroverschrijdende wijze kunnen vinden. Afnemers krijgen hierdoor inzicht in de termen die in het Netwerk Digitaal Erfgoed worden aangeboden zonder te hoeven weten hoe individuele bronhouders hun termen toegankelijk maken. De dienst staat ook bekend als ‘Termennetwerk’. Voor het vinden van termen doorzoekt de dienst de metadata van termen. Deze metadata zijn afkomstig van bronhouders. Per gevonden term geeft de dienst specifieke metadata terug waarmee afnemers de betekenis van een term kunnen begrijpen. Als afnemers meer metadata over de term willen hebben, dienen zij deze op te vragen bij de bronhouder. De dienst wordt beheerd door een ''Beheerder netwerkvoorziening''. Er kan één instantie van de dienst zijn die alle termen in het netwerk vindbaar maakt. Er kunnen ook meerdere instanties van zijn, waarbij elke instantie specifieke termen vindbaar maakt - bijvoorbeeld cultuurhistorische of bibliothecaire termen. Instanties hanteren dezelfde standaarden voor het uitwisselen van informatie. Dit stelt afnemers in staat om alle instanties op dezelfde wijze te bevragen. (Product) Vindbare termen in terminologiebr- onnen ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 15-09-2022 08:14:00 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 15-09-2022 08:14:00 CEST