Requirements bronhouder datasets

Uit DERA
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > DERA 4.0 > Views > Requirements bronhouder datasets
Requirements bronhouder datasets
BusinessRole Bronhouder datasets Zorgdragen dat datasets beheerd worden. (BusinessFunction) Beheer datasets Zorgdragen dat datasets toegankelijk worden gemaakt voor afnemers. (BusinessFunction) Publicatie datasets Zorgdragen dat de metadata van datasets beheerd wordt. (BusinessFunction) Beheer metadata van datasets Zorgdragen dat de metadata van datasets toegankelijk worden gemaakt voor afnemers. (BusinessFunction) Publicatie metadata van datasets Zorgdragen dat de metadata van datasets geregistreerd worden bij de dienst ''Vindbare datasets''. De datasets worden hierdoor op uniforme, sectoroverschrijdende wijze vindbaar voor afnemers in het Netwerk Digitaal Erfgoed. Deze bedrijfsfunctie vereist dat een bronhouder de metadata van haar datasets al aanbiedt via de dienst ''Gepubliceerde metadata van datasets''. (BusinessFunction) Registratie metadata van datasets bij dienst 'Vindbare datasets' Dienst waarmee afnemers datasets van bronhouders op uniforme, sectoroverschrijdende wijze kunnen vinden. Afnemers krijgen hierdoor inzicht in de datasets die in het Netwerk Digitaal Erfgoed worden aangeboden zonder te hoeven weten welke bronhouders er allemaal zijn en waar zij hun datasets toegankelijk maken. De dienst staat ook bekend als ‘Datasetregister’. De dienst bevat geen datasets, enkel metadata van datasets, zoals de naam, de maker, de uitgever en de online locatie waar ze gepubliceerd zijn. De metadata zijn afkomstig van bronhouders. De metadata kunnen doorzocht worden door afnemers. Per gevonden dataset geeft de dienst informatie terug over de online vindplaats van de metadata. De dienst wordt beheerd door een ''Beheerder netwerkvoorziening''. Er kan één instantie van de dienst zijn die alle datasets in het netwerk vindbaar maakt. Er kunnen ook meerdere instanties van zijn, waarbij elke instantie specifieke datasets vindbaar maakt − bijvoorbeeld kunsthistorische of museale datasets. Instanties hanteren dezelfde standaarden voor het uitwisselen van informatie. Dit stelt afnemers in staat om alle instanties op dezelfde wijze te bevragen. (Product) Vindbare datasets Dienst waarmee afnemers datasets kunnen opvragen of doorzoeken bij de bronhouder. (Product) Gepubliceerde datasets Dienst waarmee afnemers de metadata van datasets kunnen opvragen bij de bronhouder. (Product) Gepubliceerde metadata van datasets ArchiMateNote Eisen aan gedrag Zorg dat de metadata de inhoud van de datasets duidelijk maken voor afnemers. De metadata dient in elk geval de naam en een beschrijving van een dataset te bevatten. De metadata kan ook bestaan uit de onderwerpen van de dataset, de talen waarin de dataset beschikbaar is of de plaatsen of tijdsperiodes waarop de dataset betrekking heeft. Zie verder https://netwerk-digitaal-erfgoed.github.io/requirements-datasets/ (Requirement) Registreer inhoud Zorg dat de metadata als linked open data gepubliceerd worden volgens Schema.org of anders DCAT. (Requirement) Publiceer in Schema.org of DCAT Zorg dat de metadata als JSON-LD en volgens Schema.org gepubliceerd worden in webpagina’s. Zo kunnen zoekmachines de metadata verwerken en vindbaar maken voor gebruikers. (Requirement) Publiceer in webpagina Zorg dat informatie over de technische vormen waarin datasets beschikbaar zijn gepubliceerd wordt (zogeheten ‘distributies’). Een dataset kan bijvoorbeeld gedownload worden als ‘datadump’ of bevraagd worden via een SPARQL-endpoint. (Requirement) Publiceer distributies Zorg dat de metadata als onderdeel van een catalogus gepubliceerd worden. Zo kunnen afnemers achterhalen welke datasets een bronhouder aanbiedt. (Requirement) Publiceer als onderdeel van catalogus Zorg dat informatie over de inhoud van de datasets gepubliceerd wordt, zoals naam en beschrijving. Zo weten afnemers wat zij aan de datasets hebben en bepalen of ze bruikbaar zijn voor hun doel. (Requirement) Publiceer inhoud Zorg dat de datasets duurzame identifiers hebben. (Requirement) Registreer duurzame identifier Zorg dat versies van de datasets in beheer blijven. (Requirement) Organiseer versiebeheer Zorg dat de datasets gepubliceerd worden met duurzame identifiers. (Requirement) Publiceer duurzame identifiers Zorg dat versies van de datasets gepubliceerd (blijven) worden: afnemers kunnen eerdere versies gebruiken dan de huidige versie. (Requirement) Publiceer versies Zorg dat de datasets als ‘datadump’ gepubliceerd worden, voor laagdrempelig gebruik door afnemers. (Requirement) Publiceer als datadump Zorg, indien mogelijk, dat de datasets bevraagd kunnen worden via een zoekingang, zoals een SPARQL- of Triple Pattern Fragments-endpoint, voor hoogwaardig gebruik door afnemers. (Requirement) Ontsluit via zoekingang Zorg dat de metadata van datasets aangemeld worden bij de dienst ''Vindbare datasets'', volgens de eisen van de dienst. (Requirement) Meld aan ArchiMateNote Functionele eisen aan de dienst De datasets zijn, indien mogelijk, doorzoekbaar via een zoekingang, een SPARQL- of Triple Pattern Fragments-endpoint. (Requirement) Doorzoekbaar via zoekingang De datasets zijn downloadbaar als ‘datadumps’. (Requirement) Downloadbaar ArchiMateNote Functionele eisen aan de dienst De metadata zijn beschikbaar volgens Schema.org of DCAT. (Requirement) Beschikbaar volgens Schema.org of DCAT ArchiMateNote Functionele eisen aan de dienst De metadata van datasets zijn doorzoekbaar via een zoekingang, een SPARQL-endpoint. De dienst zoekt hiervoor in de metadata die de dienst ''Gepubliceerde metadata van datasets'' van elke bronhouder beschikbaar stelt. (Requirement) Doorzoekbaar via zoekingang De duurzame identifiers van de metadata van datasets kunnen door bronhouders geregistreerd worden via een koppelvlak van de dienst. Hierdoor weet de dienst welke datasets waar beschikbaar zijn. (Requirement) Registratie via koppelvlak De metadata van gevonden datasets worden doorgegeven. De metadata maken de inhoud en online vindplaats van de datasets duidelijk voor afnemers. (Requirement) Doorgifte gevonden metadata De metadata van gevonden datasets zijn beschikbaar volgens Schema.org of DCAT. (Requirement) Beschikbaar in gestandaardiseerd vocabulaire ArchiMateNote Niet-functionele eisen aan de dienst De beschikbaarheid, betrouwbaarheid, schaalbaarheid en toegankelijkheid van de dienst zijn gewaarborgd. (Requirement) Kwaliteitsaspecten van de dienst zijn geborgd Een organisatie die verantwoordelijk is voor het in stand houden van een netwerkvoorziening. (BusinessRole) Beheerder netwerkvoorziening AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship ServingRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship ServingRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship ServingRelationship InfluenceRelationship ServingRelationship Deze svg is op 06-04-2024 00:23:41 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 00:23:41 CEST
Legenda
   
   
   
   

   
   

   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Requirements bronhouder datasets
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-d0e8e563-c606-0927-2226-89579cc56171
ArchiMate-model  : DERA 4.0
Label  : Requirements bronhouder datasets
Elementen  : 
Relaties  :