Id-e2ef3a1fa9a64c6f9053a38676d39861

Uit DERA
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > DERA 4.0 > ServingRelationships > Id-e2ef3a1fa9a64c6f9053a38676d39861
ArchiMate-relatie Id-e2ef3a1fa9a64c6f9053a38676d39861
ArchiMate_ServingRelationship.png
Relatietype  : ServingRelationship
Relatie-id  : Id-48273507-b1bc-15d3-fc06-8424dfc288ed
ArchiMate-model  : DERA 4.0
Vanaf  : Beheerder netwerkvoorziening (BusinessRole)
Naar  : Vindbare termen in terminologiebronnen (Product)
ArchiMate-views  : 
Contextdiagram
Een organisatie die verantwoordelijk is voor het in stand houden van een netwerkvoorziening. (BusinessRole) Beheerder netwerkvoorzi- ening Dienst waarmee afnemers termen in terminologiebronnen van bronhouders op uniforme, sectoroverschrijdende wijze kunnen vinden. Afnemers krijgen hierdoor inzicht in de termen die in het Netwerk Digitaal Erfgoed worden aangeboden zonder te hoeven weten hoe individuele bronhouders hun termen toegankelijk maken. De dienst staat ook bekend als ‘Termennetwerk’. Voor het vinden van termen doorzoekt de dienst de metadata van termen. Deze metadata zijn afkomstig van bronhouders. Per gevonden term geeft de dienst specifieke metadata terug waarmee afnemers de betekenis van een term kunnen begrijpen. Als afnemers meer metadata over de term willen hebben, dienen zij deze op te vragen bij de bronhouder. De dienst wordt beheerd door een ''Beheerder netwerkvoorziening''. Er kan één instantie van de dienst zijn die alle termen in het netwerk vindbaar maakt. Er kunnen ook meerdere instanties van zijn, waarbij elke instantie specifieke termen vindbaar maakt - bijvoorbeeld cultuurhistorische of bibliothecaire termen. Instanties hanteren dezelfde standaarden voor het uitwisselen van informatie. Dit stelt afnemers in staat om alle instanties op dezelfde wijze te bevragen. (Product) Vindbare termen in terminologiebr- onnen ServingRelationship Deze svg is op 23-04-2023 17:23:58 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 23-04-2023 17:23:58 CEST