Vindbare termen in terminologiebronnen

Uit DERA
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > DERA 4.0 > Products > Vindbare termen in terminologiebronnen
ArchiMate-element Vindbare termen in terminologiebronnen
ArchiMate_Product.png
Elementtype  : Product
Element-id  : Id-f040f006-4082-a0e0-69f3-523a609eef01
ArchiMate-model  : DERA 4.0
Label  : Vindbare termen in terminologiebronnen
Documentatie  : Dienst waarmee afnemers termen in terminologiebronnen van bronhouders op uniforme, sectoroverschrijdende wijze kunnen vinden. Afnemers krijgen hierdoor inzicht in de termen die in het Netwerk Digitaal Erfgoed worden aangeboden zonder te hoeven weten hoe individuele bronhouders hun termen toegankelijk maken. De dienst staat ook bekend als ‘Termennetwerk’.

Voor het vinden van termen doorzoekt de dienst de metadata van termen. Deze metadata zijn afkomstig van bronhouders. Per gevonden term geeft de dienst specifieke metadata terug waarmee afnemers de betekenis van een term kunnen begrijpen. Als afnemers meer metadata over de term willen hebben, dienen zij deze op te vragen bij de bronhouder.

De dienst wordt beheerd door een Beheerder netwerkvoorziening. Er kan één instantie van de dienst zijn die alle termen in het netwerk vindbaar maakt. Er kunnen ook meerdere instanties van zijn, waarbij elke instantie specifieke termen vindbaar maakt - bijvoorbeeld cultuurhistorische of bibliothecaire termen. Instanties hanteren dezelfde standaarden voor het uitwisselen van informatie. Dit stelt afnemers in staat om alle instanties op dezelfde wijze te bevragen.
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Dienst waarmee afnemers termen in terminologiebronnen van bronhouders op uniforme, sectoroverschrijdende wijze kunnen vinden. Afnemers krijgen hierdoor inzicht in de termen die in het Netwerk Digitaal Erfgoed worden aangeboden zonder te hoeven weten hoe individuele bronhouders hun termen toegankelijk maken. De dienst staat ook bekend als ‘Termennetwerk’. Voor het vinden van termen doorzoekt de dienst de metadata van termen. Deze metadata zijn afkomstig van bronhouders. Per gevonden term geeft de dienst specifieke metadata terug waarmee afnemers de betekenis van een term kunnen begrijpen. Als afnemers meer metadata over de term willen hebben, dienen zij deze op te vragen bij de bronhouder. De dienst wordt beheerd door een ''Beheerder netwerkvoorziening''. Er kan één instantie van de dienst zijn die alle termen in het netwerk vindbaar maakt. Er kunnen ook meerdere instanties van zijn, waarbij elke instantie specifieke termen vindbaar maakt - bijvoorbeeld cultuurhistorische of bibliothecaire termen. Instanties hanteren dezelfde standaarden voor het uitwisselen van informatie. Dit stelt afnemers in staat om alle instanties op dezelfde wijze te bevragen. (Product) Vindbare termen in terminologiebr- onnen De metadata van doorzoekbare terminologiebronnen worden vastgelegd. Zo weet de dienst welke bronnen waar bevraagd kunnen worden. De dienst raadpleegt hiertoe de dienst ''Vindbare datasets''. (Requirement) Registratie doorzoekbare terminologiebr- onnen Een organisatie die verantwoordelijk is voor het in stand houden van het termennetwerk (dienst Vindbare termen in terminologiebronnen) in het netwerk. (BusinessRole) Beheerder termennetwerk De metadata van termen zijn doorzoekbaar via een zoekingang. De dienst raadpleegt hiertoe gelijktijdig de diensten ''Gepubliceerde metadata van termen in terminologiebron'' van de bronhouders. (Requirement) Doorzoekbaar via zoekingang Grouping Diensten gericht op Termen Dienst waarmee afnemers datasets van bronhouders op uniforme, sectoroverschrijdende wijze kunnen vinden. Afnemers krijgen hierdoor inzicht in de datasets die in het Netwerk Digitaal Erfgoed worden aangeboden zonder te hoeven weten welke bronhouders er allemaal zijn en waar zij hun datasets toegankelijk maken. De dienst staat ook bekend als ‘Datasetregister’. De dienst bevat geen datasets, enkel metadata van datasets, zoals de naam, de maker, de uitgever en de online locatie waar ze gepubliceerd zijn. De metadata zijn afkomstig van bronhouders. De metadata kunnen doorzocht worden door afnemers. Per gevonden dataset geeft de dienst informatie terug over de online vindplaats van de metadata. De dienst wordt beheerd door een ''Beheerder netwerkvoorziening''. Er kan één instantie van de dienst zijn die alle datasets in het netwerk vindbaar maakt. Er kunnen ook meerdere instanties van zijn, waarbij elke instantie specifieke datasets vindbaar maakt − bijvoorbeeld kunsthistorische of museale datasets. Instanties hanteren dezelfde standaarden voor het uitwisselen van informatie. Dit stelt afnemers in staat om alle instanties op dezelfde wijze te bevragen. (Product) Vindbare datasets De metadata van terminologiebronnen en de termen worden gepubliceerd volgens generieke, gestandaardiseerde vocabulaires, zoals SKOS. Dergelijke vocabulaires maken de betekenis van de metadata eenvoudig duidelijk. (Requirement) Beschikbaar in gestandaardis- eerd vocabulaire Dienst waarmee afnemers de metadata van termen kunnen opvragen bij de bronhouder van een terminologiebron. (Product) Gepubliceerde metadata van termen in terminologiebr- on De beschikbaarheid, betrouwbaarheid, schaalbaarheid en toegankelijkheid van de dienst zijn gewaarborgd. (Requirement) Kwaliteitsaspe- cten van de dienst zijn geborgd De metadata van doorzoekbare terminologiebronnen worden gepubliceerd. Zo kunnen afnemers van de dienst achterhalen welke bronnen bevraagd kunnen worden. (Requirement) Publicatie doorzoekbare terminologiebr- onnen De metadata van gevonden termen worden toegankelijk gemaakt. De metadata maken de betekenis van termen duidelijk voor afnemers. (Requirement) Doorgifte onderscheiden- de metadata Een organisatie die verantwoordelijk is voor het in stand houden van een netwerkvoorziening. (BusinessRole) Beheerder netwerkvoorzi- ening InfluenceRelationship ServingRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship ServingRelationship InfluenceRelationship ServingRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship ServingRelationship Deze svg is op 23-04-2023 17:22:04 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 23-04-2023 17:22:04 CEST