Applicatiefuncties

Uit DERA
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De bedrijfsfuncties in de DERA-keten worden ondersteund door verschillende applicatiefuncties.

Ontvangst en verzameling van informatieobjecten en bijbehorende metadata. (ApplicationFunction) Ingestion Controle op correctheid, volledigheid, en specifieke eisen die de bronhouder aan de informatieobjecten en bijbehorende metadata stelt. (ApplicationFunction) Controle Uniformering van ontvangen informatieobjecten en bijbehorende metadata voor verdere verwerking. (ApplicationFunction) Uniformering Het vastleggen, bewaren en beheren van informatieobjecten. (ApplicationFunction) Opslag Het op zodanige wijze vastleggen, bewaren en beheren van informatieobjecten dat deze ook na verloop van tijd raadpleegbaar, toegankelijk en authentiek zijn. (ApplicationFunction) Preservering Het verbinden van beschrijvingen van informatieobjecten aan termen uit terminologiebronnen. (ApplicationFunction) Verbinding termen Het vastleggen van toegangs- en gebruiksrechten voor een informatieobject. (ApplicationFunction) Registratie toegangs- en gebruiksrechten Het semantisch verbinden van metadata uit verschillende bronnen. (ApplicationFunction) Semantische verbinding Het selecteren en voorbereiden van erfgoedinformatie zodat deze gepubliceerd kan worden en afnemers de bruikbaarheid van de gepubliceerde erfgoedinformatie kunnen bepalen. (ApplicationFunction) Voorbereiden publicatie Het omzetten van informatieobjecten en bijbehorende metadata naar een voor afnemers geschikt formaat. (ApplicationFunction) Transformatie Het, op basis van identificatie, authenticatie en autorisatie, bieden van toegang of het weigeren van toegang indien de afnemer niet geautoriseerd is voor toegang tot de erfgoedinformatie. (ApplicationFunction) IAA Het bieden van mens-machine-interactie (zoals gebruikersinterfaces, apps, etc.) voor het raadplegen van erfgoedinformatie. (ApplicationFunction) H2M-interactie Het bieden van machine-machine-interactie (zoals API’s) voor het raadplegen van erfgoedinformatie. (ApplicationFunction) M2M-interactie Het op basis van gericht en exploratief zoeken lokaliseren van de gewenste erfgoedinformatie. (ApplicationFunction) Vinden Het beschrijven van karakteristieken van informatieobjecten, waaronder identificerende kenmerken en relaties. (ApplicationFunction) Beschrijving Het weglaten van erfgoedinformatie die voor de afnemer niet relevant is. (ApplicationFunction) Filtering Het leggen van verbindingen met externe metadatabronnen. (ApplicationFunction) Verbinding externe metadatabronnen Het ophalen van erfgoedinformatie in een voor de afnemer geschikt formaat. (ApplicationFunction) Ophalen ArchiMateNote DERA-keten Zorgdragen dat erfgoedinformatie bruikbaar en zichtbaar is, rekening houdend met de behoeften van de doelgroepen die de dienstverlener bedient. (BusinessFunction) Ontsluiting Het verbinden en beschikbaar stellen van erfgoedinformatie. (BusinessFunction) Beschikbaarstelling Het in stand houden van erfgoedinformatie en het verrijken daarvan met aanvullende informatie. (BusinessFunction) Beheer Het ontvangen en verzamelen van informatieobjecten en bijbehorende metadata en het verwerken ervan tot een voor beheer geschikt formaat. (BusinessFunction) Inwinning AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 15-09-2022 09:17:22 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 15-09-2022 09:17:22 CEST
   
   

   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
   

Inwinning[bewerken]

Alle functionaliteiten gericht op het actief en passief ontvangen en verzamelen van informatieobjecten en bijbehorende metadata en het verwerken ervan tot een voor beheer geschikt formaat.

Rol: bronhouder.

Betrokkenen: producent, rechthebbende.

Ingestion
Ontvangst en verzameling van informatieobjecten en bijbehorende metadata.
Controle
Controle op correctheid, volledigheid, en specifieke eisen die de bronhouder aan de informatieobjecten en bijbehorende metadata stelt.
Uniformering
Uniformering van ontvangen informatieobjecten en bijbehorende metadata voor verdere verwerking.

Beheer[bewerken]

Alle functionaliteiten gericht op het in stand houden van erfgoedinformatie en het verrijken daarvan met aanvullende informatie.

Rol: bronhouder.

Opslag
Het vastleggen, bewaren en beheren van informatieobjecten.
Beschrijving
Het beschrijven van karakteristieken van informatieobjecten, waaronder identificerende kenmerken en relaties.
Preservering
Het op zodanige wijze vastleggen, bewaren en beheren van informatieobjecten dat deze ook na verloop van tijd raadpleegbaar, toegankelijk en authentiek zijn.
Verbinding termen
Het verbinden van beschrijvingen van informatieobjecten aan termen uit terminologiebronnen.
Registratie toegangs- en gebruiksrechten
Het vastleggen van toegangs- en gebruiksrechten voor een informatieobject.

Beschikbaarstelling[bewerken]

Alle functionaliteiten gericht op het bruikbaar maken, verbinden en beschikbaar stellen van erfgoedinformatie.

Rol: bronhouder, makelaar.

Verbinding externe metadatabronnen
Het leggen van verbindingen met externe metadatabronnen.
Semantische verbinding
Het semantisch verbinden van metadata uit verschillende bronnen.
Transformatie
Het omzetten van informatieobjecten en bijbehorende metadata naar een voor afnemers geschikt formaat.
Voorbereiden publicatie
Het selecteren en voorbereiden van erfgoedinformatie zodat deze gepubliceerd kan worden en afnemers de bruikbaarheid van de gepubliceerde erfgoedinformatie kunnen bepalen.

Ontsluiting[bewerken]

Alle functionaliteiten gericht op het toegankelijk maken van erfgoedinformatie en daarop gebaseerde diensten aan afnemers.

Rol: bronhouder, dienstverlener.

Betrokkenen: afnemer.

Ophalen
Het ophalen van erfgoedinformatie in een voor de afnemer geschikt formaat.
Vinden
Het op basis van gericht en exploratief zoeken lokaliseren van de gewenste erfgoedinformatie.
Filtering
Het weglaten van erfgoedinformatie die voor de afnemer niet relevant is.
IAA
Het, op basis van identificatie, authenticatie en autorisatie, bieden van toegang of het weigeren van toegang indien de afnemer niet geautoriseerd is voor toegang tot de erfgoedinformatie.
Gebruikersinteractie
M2M-interactie
Het bieden van machine-machine-interactie (zoals API’s) voor het raadplegen van erfgoedinformatie.