Beheer

Uit DERA
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-element Beheer
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-b6714a56-459e-69b8-ba26-3e9bfaf67300
ArchiMate-model  : DERA 4.0
Label  : Beheer
Documentatie  : Het in stand houden van erfgoedinformatie en het verrijken daarvan met aanvullende informatie.
Begrippenlijst  : Ja
Spellingvarianten  : beheer
Type  : DERA-keten
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het in stand houden van erfgoedinformatie en het verrijken daarvan met aanvullende informatie. (BusinessFunction) Beheer Zorgdragen voor het beheer van digitale informatieobjecten, zoals scans of films. Rol: bronhouder digitaal informatieobject. Requirements: <ul> <li>Geef inzicht in (wees transparant over) of de authenticiteit, integriteit, betrouwbaarheid en herkomst van de beheerde informatieobjecten wordt gewaarborgd, de wijze waarop dat gebeurt, en op welke wijze de informatie hierover wordt vastgelegd.</li> <li>Zorg dat de beschrijving van de erfgoedinformatie bruikbaar is voor de gebruikers.</li> <li>Als een digitaal informatieobject wordt opgenomen, dient te worden bepaald of het digitale informatieobject duurzaam toegankelijk moet worden gemaakt. Indien dat zo is:</li> <ul> <li>Sluit aan bij actuele technologie (migratie, emulatie) zodat ook toekomstige gebruikers erfgoedinformatie als zodanig kunnen blijven herkennen en gebruiken.</li> <li>Alle handelingen (bijvoorbeeld de migratie van het bestandsformaat) die in de loop der tijd met het informatieobject uitgevoerd worden, kunnen invloed hebben op de authenticiteit en integriteit, en dienen dus te worden verantwoord.</li> <li>Leg vast wat de kenmerkende aspecten (essentiële kenmerken (*)) van de erfgoedinformatie zijn.</li> </ul> </ul> <small>(*)De essentiële kenmerken (in het Engels ‘significant properties’) van een informatieobject zijn die eigenschappen die haar inhoud, uiterlijk, gedrag, structuur en context bepalen en die moeten worden gepreserveerd om het digitale object in de tijd toegankelijk en betekenisvol te houden.</small> (BusinessFunction) Beheer digitale informatieobje- cten Zorgdragen dat datasets beheerd worden. (BusinessFunction) Beheer datasets Zorgdragen voor het beheer van metadata. Dit gaat om alle soorten metadata. (BusinessFunction) Beheer metadata Het verbinden en beschikbaar stellen van erfgoedinformatie. (BusinessFunction) Beschikbaarst- elling Het ontvangen en verzamelen van informatieobjecten en bijbehorende metadata en het verwerken ervan tot een voor beheer geschikt formaat. (BusinessFunction) Inwinning SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 15-09-2022 08:09:00 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 15-09-2022 08:09:00 CEST