Netwerkvoorzieningen

Uit DERA
Ga naar: navigatie, zoeken

De referentiecomponenten geven een beeld van de functionaliteiten die gebruikt en aangeboden worden door een enkele erfgoedinstelling, die zowel de rol van bronhouder, makelaar en dienstverlener vervult. Vanuit NDE-perspectief sluiten deze componenten aan op netwerkvoorzieningen , waardoor de eigen informatie verbonden wordt met andere informatie in het netwerk. Ter illustratie worden in dit hoofdstuk de nu bekende netwerkvoorzieningen vanuit de domeingroep Bruikbaar getoond ten opzichte van de referentiecomponenten uit de applicatiearchitectuur. Toekomstige ontwikkelingen leiden mogelijk tot meer netwerkvoorzieningen.

ArchiMateNote Erfgoedinstelling Component die fungeert als aanleverpunt voor erfgoedinformatie. Controleert of aangeleverde data (informatieobjecten + bijbehorende metadata) voldoet aan de eisen die de bronhouder stelt, en accepteert data die aan de voorwaarden voldoet voor verdere verwerking. (ApplicationComponent) Dataopnamepunt Component die het gebruik van externe metadata, zoals termen uit een terminologiebron, in het metadatabeheersysteem ondersteunt. (ApplicationComponent) Metadataopnamepunt Component die fungeert als aanleverpunt voor metadata uit externe bronnen. De aangeleverde meta data wordt geïntegreerd met andere metadata door de metadataintegratiecomponent. (ApplicationComponent) Metadataopnamepunt ApplicationComponent M2M Applicatieinterface ApplicationComponent M2M Applicatieinterface ApplicationComponent M2M Applicatieinterface Component die fungeert als ingang om erfgoedinformatie op te halen en te vinden, rekening houdend met eventuele toegangsbeperkingen. Er zijn twee soorten interfaces: H2M (human-to-machine) gebruikersinterfaces en M2M (machine-to-machine) applicatieinterfaces. Voorbeelden van erfgoedinformatieleveringspunten zijn: doelgroepgerichte apps, een website met catalogusinformatie, OAI-PMH endpoint, SPARQL-endpoint op een terminologiebron, et cetera. (ApplicationComponent) Erfgoedinformatieleveringpunt ArchiMateNote Netwerk Het Termennetwerk ([https://netwerkdigitaalerfgoed.nl/activiteiten/termennetwerk/]) (implementatie van de dienst ‘Vindbare termen’) zoekt in alle terminologiebronnen die als linked open data in het Netwerk Digitaal Erfgoed beschikbaar zijn. Het zoeken wordt aangestuurd door de metadataopnamepunten, die onderdeel zijn van bijvoorbeeld een collectiebeheersysteem of contentmanagementsysteem. Zie ook de beschrijving van het architectuurpatroon [[Vindbaar maken van gestandaardiseerde termen]]. (ApplicationComponent) Termennetwerk In het Datasetregister (implementatie van de dienst ‘Vindbare datasets’) worden metadata van datasets vastgelegd. Deze laten afnemers van de netwerkvoorzieningen zien welke organisaties deel nemen aan het erfgoednetwerk en welke datasets met erfgoedinformatie zij ter beschikking stellen. Zie ook de beschrijving van het architectuurpatroon [[Vindbaar maken van organisaties en datasets]]. (ApplicationComponent) Datasetregister In een Knowledge Graph komt informatie samen en wordt deze voorzien van extra verbindingen zodat erfgoedinformatie in context bevraagd kan worden. De Knowledge Graph maakt het mogelijk verbindingen te vinden tussen de erfgoedinformatie die bronhouders publiceren. Bijvoorbeeld: de ene bronhouder heeft informatie over een kunstvoorwerp, de andere over diens maker, een derde over de kunststroming waaronder het valt. De Knowledge Graph extraheert deze verbindingen en maakt ze bevraagbaar voor dienstverleners. Zie ook de beschrijving van het architectuurpatroon [[Vindbaar maken van verbindingen in erfgoedinformatie]]. (ApplicationComponent) Knowledge Graph Een voorziening is een standaardoplossing (ontleend aan de NORA). Binnen het NDE wordt ernaar gestreefd voorzieningen indien mogelijk te delen met anderen. De scope van de DERA is beperkt tot de gedeelde voorzieningen. Een subset hiervan zijn de zogenoemde netwerkvoorzieningen, die uitsluitend gemeenschappelijk worden gebruikt. Andere gedeelde voorzieningen kunnen voorzieningen zijn die bronhouders zelf gebruiken en daarnaast ook toegankelijk maken voor derden (bijvoorbeeld terminologiebronnen die een bronhouder zelf gebruikt en extern beschikbaar stelt). (BusinessRole) Beheerder netwerkvoorziening De rechthebbende bezit een deel of het geheel van het intellectuele eigendom (auteursrecht, naburige rechten) of andersoortige rechten (bijvoorbeeld portretrecht, of rechten op grond van de AVG) op een of meerdere erfgoedobjecten. Gebruik van deze erfgoedobjecten is afhankelijk van vooraf verkregen toestemming van de rechthebbende(n). (BusinessRole) Rechthebbende Een producent is een persoon of organisatie die een cultuurhistorisch object of informatieobject creëert. De producent kan in de regel aanspraak maken op rechten op het geproduceerde object, zoals auteursrechten of naburige rechten, en is in dat geval tevens een rechthebbende. (BusinessRole) Producent Een NDE-bronhouder is eigenaar van en verantwoordelijk voor het beheer van minimaal één bron met erfgoedinformatie. Op basis van het soort informatie worden de volgende specialisaties onderscheiden: <ul> <li>bronhouder digitaal informatieobject;</li> <li>bronhouder metadata cultuurhistorisch object;</li> <li>bronhouder metadata informatieobject;</li> <li>bronhouder terminologiebron;</li> <li>bronhouder metadata verrijkingen.</li> </ul> (BusinessRole) Bronhouder Een makelaar of ''mediator'' is, in de context van DERA, een persoon of organisatie die erfgoedinformatie verbindt, combineert, aligneert, integreert of anderszins met elkaar in verband brengt. Opmerking: Een erfgoedinstelling die de rol van bronhouder vervult kan ook makelaar zijn. Een makelaar kan ook een derde partij zijn die erfgoedinformatie van verschillende bronhouders integreert. Een partij die als makelaar opereert, is tevens bronhouder metadata verrijkingen indien door de integratie van erfgoedinformatie een verrijking ontstaat. (BusinessRole) Makelaar Een dienstverlener is een persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan zijn omgeving (de afnemers). De DERA gebruikt de term dienstverlener voor het leveren van diensten aan eindgebruikers of voor interne diensten tussen bronhouder, netwerkvoorzieningen en dienstverleners (ontleend aan de NORA). (BusinessRole) Dienstverlener BusinessFunction Ontsluiting BusinessFunction Beschikbaarstelling BusinessFunction Beheer BusinessFunction Inwinning SpecializationRelationship FlowRelationship erfgoedinfor- matie SpecializationRelationship FlowRelationship metadata van datasets SpecializationRelationship FlowRelationship metadata van termen FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 05-03-2022 15:02:05 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 05-03-2022 15:02:05 CET
   
   
Termennetwerk
Het Termennetwerk ([1]) (implementatie van de dienst ‘Vindbare termen’) zoekt in alle terminologiebronnen die als linked open data in het Netwerk Digitaal Erfgoed beschikbaar zijn. Het zoeken wordt aangestuurd door de metadataopnamepunten, die onderdeel zijn van bijvoorbeeld een collectiebeheersysteem of contentmanagementsysteem. Zie ook de beschrijving van het architectuurpatroon Vindbaar maken van gestandaardiseerde termen.
Datasetregister
In het Datasetregister (implementatie van de dienst ‘Vindbare datasets’) worden metadata van datasets vastgelegd. Deze laten afnemers van de netwerkvoorzieningen zien welke organisaties deel nemen aan het erfgoednetwerk en welke datasets met erfgoedinformatie zij ter beschikking stellen. Zie ook de beschrijving van het architectuurpatroon Vindbaar maken van organisaties en datasets.
Knowledge Graph
In een Knowledge Graph komt informatie samen en wordt deze voorzien van extra verbindingen zodat erfgoedinformatie in context bevraagd kan worden. De Knowledge Graph maakt het mogelijk verbindingen te vinden tussen de erfgoedinformatie die bronhouders publiceren. Bijvoorbeeld: de ene bronhouder heeft informatie over een kunstvoorwerp, de andere over diens maker, een derde over de kunststroming waaronder het valt. De Knowledge Graph extraheert deze verbindingen en maakt ze bevraagbaar voor dienstverleners. Zie ook de beschrijving van het architectuurpatroon Vindbaar maken van verbindingen in erfgoedinformatie.