DERA Backlog

Uit DERA
Versie door Rdb (overleg | bijdragen) op 20 mei 2020 om 09:23
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken


Hier staan de actuele backlogitems. Voor een overzicht van de gearchiveerde (afgeronde) backlog, zie de pagina DERA Backlog (archief).

Procesgerelateerde werkpakketten

DERA onderwerpenToelichting op onderwerpenBronTrekkerUrgentiePrio
ThemaItemStatusBeoogd effectAfhankelijkhedenProjectWerkgroep
Agenda AR Rechtenmodel Archieven Te agenderen Toelichting door Annelot op rechtenmodel Archieven. AR: Bepalen of dit leidt tot vervolg op Eisen aan licentievormen beschreven Annelot
Provincie Limburg Te agenderen
DERA wiki
Procesbeschrijving Uitwerken proces DERA-input Voorstel, AR april. Besluit mei: Sjors trekker, Remco en Sjors stemmen verder af. Het is voor partijen binnen en buiten NDE duidelijk hoe zij kunnen bijdragen aan DERA Sjors
DERA scan van Gogh World Wide Contact via RKD Contact zoeken met van Gogh World Wide om na te gaan of zij DERA scan willen uitvoeren van Gogh World Wide Wilbert hoog
Scan mogelijke rol WikiData als terminologiebron Naar aanleiding van DERA scan Wikimedia-projecten / AR jul20 Willem
Inventarisatie (best) practices Opstellen stappenplan gebruik linked data N.a.v. jaarplan 2020 / aansluiting met de gereedschapskist Voor kleine instellingen is er een grote drempel om over te stappen op het gebruik van linked data. Een concreet stappenplan kan hierbij helpen. Dit stappenplan kan opgenomen worden in de gereedschapskist. En er kan vanuit de DERA worden verwezen naar dit stappenplan. Annelot
Communicatie Afspraken over communicatie DERA. Standaard presentaties Wacht op brede communicatiestrategie, dan kunnen we daarop inhaken. Consistente communicatie over DERA richting richting instellingen, projecten en leveranciers. Bruikbaar Bram hoog
Opnemen communicatiemateriaal over DERA in gereedschapskist N.a.v. jaarplan 2020 / aansluiting met de gereedschapskist - standaardpresentatie DERA besproken in AR mei 2020. Annelot werkt verder als trekker aan uitwerking van presentatie. Daarnaast op zoek naar plekken om presentatie toe te passen. Eerste idee is Prov. Limburg. Doel is het ontwikkelen van laagdrempelig communicatiemateriaal waarmee de DERA uitgelegd kan worden aan gebruikers zonder architectuurkennis. Annelot

Werkpakketten gericht op uitwerken epics

DERA onderwerpenToelichting op onderwerpenBronTrekkerUrgentiePrio
ThemaItemStatusBeoogd effectAfhankelijkhedenProjectWerkgroep
Principes Aanscherpen Operationeel Doel 2 N.a.v. DERA 3.0 Aanscherping van Operationeel Doel 2 en op basis daarvan beoordeling van de impact op principes door Houdbaar Houdbaar Houdbaar laag midden
Concretisering DERA (geparkeerd) Backlogitem n.a.v. jaarplan 2020; DERA 1.0 is gestart met de concretisering van de doelen van de Nationale Strategie. Deze doelen zijn nog steeds valide maar het gaat om generieke doelstellingen. Verschillende stakeholders kunnen anderen behoeften hebben. Voor de verdere concretisering van de doelstellingen van de DERA moet een uitwerking gemaakt worden van wat de doelen betekenen voor de verschillende doelgroepen. In 2020 zal voor de verschillende doelgroepen nader worden gespecificeerd wat de DERA betekent. Dit wordt gedaan met behulp van het “motivational aspect” uit ArchiMate. Geparkeerd
Rollen Revisie Rollen en Actoren N.a.v. DERA 3.0 Frans
Uitwerken requirements N.a.v. jaarplan 2020


AR okt20: concrete acties en verdeling (obv slide Bram) ter bespreking in nov20.

AR nov/dec20: focus op gelaagde opbouw applicatiearchitectuur BI1589959391
  • Verdere uitwerking generieke requirements, waaronder inventarisatie eisen aan relatie
    • Bronhouder- Beheerder generieke voorziening
    • Producent - Bronhouder- Beheerder generieke voorziening, Dienstverlener
    • Producent - Bronhouder
  • Requirements voor doelgroep wetenschap
  • Requirements voor aansluiting Wikimedia
  • Requirements voor kleine erfgoedinstellingen
Bedrijfsfuncties Tekstuele aanpassing rechten "op het individuele niveau" N.a.v. DERA 3.0 N.a.v. DERA 3.0 Willem
Opnemen requirements vanuit Bruikbaar nav AR mrt21 requirements opgenomen in DERA 5
Opnemen gebruiksprofielen nav AR mrt21 opnemen in DERA 5
Erfgoedinformatie Revisie terminologie 'Erfgoedobject' N.a.v. DERA 3.0 Eenduidige terminologie Frans
Revisie 'Verrijking' vs. 'Transcriptie' N.a.v. DERA 3.0. In samenhang oppakken met andere backlogitems mbt verrijking; relatie bewaken. Correcte terminologie en definities. Sjors, Remco
Use cases en knelpuntanalyse alignment van termen N.a.v. architectuurscan RKD Toets van begrip 'term' in DERA. Use cases (alignment) RKD, RCE mappen op hoe het nu in de DERA staat. Constateren: leidt dat tot knelpunten? Indien ja: voorstel nadere aanscherping Remco
Lagenmodel informatiearchitectuur N.a.v. bespreking lagen in applicatiearchitectuur (AR okt20), eenzelfde gelaagdheid toepassen op de informatie-architectuur. Eerste opzet ter bespreking AR nov20. Frans
Applicatielaag Uitwerken DERA voor applicaties N.a.v. jaarplan 2020


AR okt20: gelaagde opbouw applicatiearchitectuur. Vnl. gericht op functies/functionaliteiten. Input voor uitwerking applicatiearchitectuur: Enterprise Architecturen van RKD, RCE, NA, NI, KB, + inventarisatie Bruikbaar bij leveranciers
Voor het realiseren van de requirements is goede ondersteuning door de applicaties noodzakelijk. Hierbij moeten de applicaties niet alleen de gewenste functionaliteit bieden maar het vereist ook dat de applicaties goed op elkaar aansluiten. Dat vereist dat de DERA duidelijk maakt welke applicaties worden onderscheiden, wat de functionaliteit van elke applicatie is en hoe deze applicaties op elkaar aansluiten. Remco
Woordenlijst/glossary onderdeel van DERA 4 Woordenlijst opgenomen in DERA (DERA-breed, niet beperkt tot de applicatielaag)
Generieke voorzieningen Overzicht beschikbare terminologiebronnen. voorstel Overzicht beschikbare terminologiebronnen. Bruikbaar Sjors hoog hoog
Toegankelijkheid Eisen aan licentievormen beschreven Vanuit patroon 'rechten' is duidelijk beschreven aan welke vorm een lcentie moet voldoen om mens- en machineleesbaar te zijn. Er bestaat een 'rechtenmodel' van archieven, dat kan mogelijk tot een vervolg leiden. (Zie Rechtenmodel Archieven) Eisen aan licentievormen beschreven x laag laag
Toegang Eisen beschreven voor ondersteunen single sign on voorstel Eisen beschreven voor ondersteunen single sign on x midden laag
Gegevensuitwisseling
Diensten
Architectuurpatronen Architectuurpatroon 'Aanleveren Linked Data' N.a.v. DERA 3.0
Gebruik Wikibase Volgen van ervaringen met Wikibase in lopende projecten. Meer inzicht in de aansluiting van Wikibase op DERA doelstellingen.pilot met Wikibase (Delfts Aardewerk)
Verrijking: terugleveren en/of linken N.a.v. architectuurscan RKD Wat als bronhouder een verrijking niet over wil nemen? Redenerend vanuit de Linked Data-gedachte zou DERA hier wellicht meer voor kunnen sorteren op het verbinden van verrijkingen in plaats van het overnemen ervan. Impact op patroon Verrijkingen en evt. eisen bij rollen in DERA. Remco
b. Aansluiten DERA patronen op gereedschapskist N.a.v. jaarplan 2020 / aansluiting met de gereedschapskist Doel is de relatie te leggen tussen de DERA patronen en materiaal uit de gereedschapskist. De DERA zorgt voor de samenhang. De gereedschapskist zorgt voor de concretisering die nodig is om praktische ondersteuning bij de implementatie te bieden. Een Klankbordgroep gaat besluiten welke toegangen tot de Gereedschapskist voor versie 1.0 (December 2020) gaan worden gerealiseerd. DERA-toegang zal als mogelijke optie worden meegenomen.

Wat is urgent

 BacklogitemTrekker
BI1553026066van Gogh World WideWilbert
BI1553026115Afspraken over communicatie DERA. Standaard presentatiesBram
BI1553026369Overzicht beschikbare terminologiebronnen.Sjors