DERA Backlog

Uit DERA
Ga naar: navigatie, zoeken


Hier staan de actuele backlogitems. Voor een overzicht van de gearchiveerde (afgeronde) backlog, zie de pagina DERA Backlog (archief).

Procesgerelateerde werkpakketten

DERA onderwerpenToelichting op onderwerpenBronTrekkerUrgentiePrio
ThemaItemStatusBeoogd effectAfhankelijkhedenProjectWerkgroep
Agenda AR Overzicht projectplannen Plannen van Bruikbaar en domeinoverstijgende plannen zijn agendapunt AR mei. Plannen van Houdbaar en Zichtbaar ter agendering bij volgende AR-overleg(gen) Het is bekend welke projectplannen er zijn binnen NDE / domeingroepen. Sjors/Wilbert
Backlogitems nav inventarisatie knooppunten en projectplannen Bruikbaar Geagendeerd voor AR september Nieuwe backlogitems opgenomen n.a.v. projectplannen Bruikbaar (bespr. AR mei) en de inventarisatie uit 'rondje knooppunten' (bespr. AR juni) Remco midden midden
DERA wiki
Procesbeschrijving Uitwerken proces DERA-input Voorstel, AR april. Besluit mei: Sjors trekker, Remco en Sjors stemmen verder af. Het is voor partijen binnen en buiten NDE duidelijk hoe zij kunnen bijdragen aan DERA Sjors
DERA scan Nieuwe Instituut Intakegesprek geweest, scan voorzien voor na de zomer DERA scan op plannen Nieuwe InstituutDocumentatie moet nog verder uitgewerkt worden. Reminder gestuurd. Nieuwe Instituut Bram hoog
van Gogh World Wide Contact zoeken Contact zoeken met van Gogh World Wide om na te gaan of zij DERA scan willen uitvoeren van Gogh World Wide Wilbert hoog
RedBot Intakegesprek geweest Scan op REDbot uitgevoerdDocumentatie moet nog verder uitgewerkt worden. Naar verwachting begin juni gereed. RedBot Bram laag
Scan Netwerk Oorlogsbronnen Intake geweest, scanresultaten verwacht september DERA scan op (architectuur)documentatie Netwerk Oorlogsbronnen Netwerk Oorlogsbronnen Bram hoog
Scan AdamLink Intakegesprek geweest, wacht op uitwerking / toezending verdere documentatie Scan op AdamLink AdamLink Bram laag
De IJsberg Zichtbaar Maken In AR mei aangekondigd: solution architectuur mbt Automatisch transcripties maken met Machine Learning. Scanresultaten verwacht september. DERA-scan van solution architectuur De IJsberg Zichtbaar Maken Bram en Remco hoog hoog
Inventarisatie (best) practices KNAW Humanities Cluster Twee (mogelijke) onderwerpen:
  1. Algehele visie, waaronder CLAAS (Clariah as a service)
  2. Specifiek onderwerp Structured Data
Besluit AR mei: Laurents en Enno zetten vraag uit via Gert Jan.
Er is bekend hoe DERA wordt toegepast, hoe instellingen hun eigen collectie als Linked Data ontsluiten, hoe ze dat doen als aggregator / knooppunt van sector, en waar men bij toepassing DERA tegenaan loopt. Remco hoog
Zicht op implementatieplannen N.a.v. jaarplan Het is duidelijk wat de lange- en kortetermijnplannen zijn van de knooppunten: wat wordt er wanneer aangepakt, en wat is daarvan relevant voor DERA?
Communicatie Afspraken over communicatie DERA. Standaard presentaties Presentaties besproken in AR februari. Consistente communicatie over DERA richting richting instellingen, projecten en leveranciers. Bruikbaar Wilbert hoog

Werkpakketten gericht op uitwerken epics

DERA onderwerpenToelichting op onderwerpenBronTrekkerUrgentiePrio
ThemaItemStatusBeoogd effectAfhankelijkhedenProjectWerkgroep
Principes
Rollen Inventarisatie eisen aan relatie Bronhouder- Beheerder generieke voorziening Gesprekken met pilotprojecten en ervaringen toepassing DERA hoog hoog
Inventarisatie eisen aan relatie Producent - Bronhouder- Beheerder generieke voorziening, Dienstverlener Gesprekken met pilotprojecten en ervaringen toepassing DERA hoog hoog
Inventarisatie eisen aan relatie Producent - Bronhouder Gesprekken met pilotprojecten en ervaringen toepassing DERA hoog hoog
Bedrijfsfuncties
Erfgoedinformatie
Generieke voorzieningen Overzicht beschikbare terminologiebronnen. voorstel Overzicht beschikbare terminologiebronnen. Bruikbaar Sjors hoog hoog
Toegankelijkheid Eisen aan licentievormen beschreven voorstel Eisen aan licentievormen beschreven x laag laag
Toegang Eisen beschreven voor ondersteunen single sign on voorstel Eisen beschreven voor ondersteunen single sign on x midden laag
Gegevensuitwisseling
Diensten
Architectuurpatronen Architectuurpatroon wrapper voorstel Functionaliteit, standaarden en koppelvlakken beschreven. Bruikbaar Sjors midden midden
Architectuurpatroon termennetwerk voorstel Functionaliteit, standaarden en koppelvlakken beschreven. Bruikbaar Sjors hoog midden
Architectuurpatroon knowledge graph voorstel Functionaliteit, standaarden en koppelvlakken beschreven. Bruikbaar Sjors hoog laag
Architectuurpatroon voor inlezen verrijkingen voorstel Functionaliteit, standaarden en koppelvlakken beschreven.Gesprekken met pilotprojecten en ervaringen toepassing DERA laag midden
Referentiepatronen gemapt op DERA Checklist/reminder bij gesprekken met projecten
  • OAIS
  • EDM (European Data Model - Europeana)
  • DUTO
  • FAIR
  • ...

gemapt op DERA, m.n. op de relatie tussen DERA-rollen

(subdoel: bovenstaande lijst aanvullen. Welke modellen/standaarden worden er in praktijk gehanteerd?)

Gesprekken met pilotprojecten en ervaringen toepassing DERA Remco midden midden

Wat is urgent

 BacklogitemTrekker
BI1553026021Nieuwe InstituutBram
BI1553026066van Gogh World WideWilbert
BI1553026115Afspraken over communicatie DERA. Standaard presentatiesWilbert
BI1553026369Overzicht beschikbare terminologiebronnen.Sjors
BI1553026522Architectuurpatroon termennetwerkSjors
BI1553026546Architectuurpatroon knowledge graphSjors
BI1555511056KNAW Humanities ClusterRemco
BI1555511198Inventarisatie eisen aan relatie Bronhouder- Beheerder generieke voorziening
BI1555511243Inventarisatie eisen aan relatie Producent - Bronhouder- Beheerder generieke voorziening, Dienstverlener
BI1555511274Inventarisatie eisen aan relatie Producent - Bronhouder
BI1557987920Scan Netwerk OorlogsbronnenBram
BI1557995062De IJsberg Zichtbaar MakenBram en Remco