DERA Backlog (archief)

Uit DERA
Ga naar: navigatie, zoeken

Hier staan de gearchiveerde (afgeronde) backlogitems. Voor een overzicht van de actuele backlog, zie de pagina DERA Backlog.

Procesgerelateerde werkpakketten

DERA onderwerpenToelichting op onderwerpenBronTrekkerUrgentiePrio
ThemaItemStatusBeoogd effectAfhankelijkhedenProjectWerkgroep
Agenda AR Houdbaar Bespreking in AR maart Bespreking mapping Houdbaar op bedrijfsarchitectuur Houdbaar hoog
Zichtbaar Bespreking in AR februari Bepalen welke aanvullingen nodig zijn voor Houdbaar Zichtbaar Bram hoog
Toelichten wrapper besluit AR. Gepland voor agenda AR juli c.q. eerstvolgende AR na juni Bespreken of voorstel GOFAIR bruikbaar is voor DERA. Tevens toelichting "The Matrix" (concretisering FAIR-principes per domein/discipline). GOFAIR Laurents hoog
Jaarplan 2019 Inhoudelijk bespreken AR april Jaarplan vastgesteld + bijbehorende backlogitems Bram hoog
Plan van Aanpak Linked Open Data bij de Bron Besproken in AR mei, als onderdeel van projectplannen Bruikbaar Plan van Aanpak is gedeeld met AR.Formele goedkeuring PvA (is onderweg) Enno
Overzicht projectplannen Plannen van Bruikbaar en domeinoverstijgende plannen zijn agendapunt AR mei. Plannen van Houdbaar en Zichtbaar ter agendering bij volgende AR-overleg(gen) Het is bekend welke projectplannen er zijn binnen NDE / domeingroepen. Sjors/Wilbert
Bespreken resultaten inventarisatie (best) practices Besproken in AR juni. Leidt, samen met projectplannen Bruikbaar, tot identificatie van backlogitems (geagendeerd voor AR september) Resultaten uit gespreksronde met knooppunten gedeeld in AR. Identificatie van (best) practices in relatie tot DERA. Remco midden hoog
Backlogitems nav inventarisatie knooppunten en projectplannen Bruikbaar Nieuwe backlogitems opgenomen n.a.v. projectplannen Bruikbaar (bespr. AR mei) en de inventarisatie uit 'rondje knooppunten' (bespr. AR juni) Remco midden midden
DERA wiki Overzetten naar wiki besluit AR Wiki ingericht voor beheer DERA Bram hoog
Technische inrichting Wiki CSR en verzoek DNS-inrichting gaan naar Enno DERA-wiki beschikbaar op dera.netwerkdigitaalerfgoed.nl Remco hoog hoog
Procesbeschrijving Proces DERA scan beschreven concept gereed Eenduidige werkwijze bij uitvoeren scans Bram hoog
DERA scan Scan Netwerk Oorlogsbronnen Afgerond DERA scan op (architectuur)documentatie Netwerk Oorlogsbronnen Netwerk Oorlogsbronnen Bram hoog
De IJsberg Zichtbaar Maken Afgerond DERA-scan van solution architectuur De IJsberg Zichtbaar Maken Bram en Remco hoog hoog
Inventarisatie (best) practices Archieven Bespreking AR juni 2019 Er is bekend hoe DERA wordt toegepast, hoe instellingen hun eigen collectie als Linked Data ontsluiten, hoe ze dat doen als aggregator / knooppunt van sector, en waar men bij toepassing DERA tegenaan loopt. Remco hoog
KB Gesprek gevoerd, bespreking resultaten AR jun Er is bekend hoe DERA wordt toegepast, hoe instellingen hun eigen collectie als Linked Data ontsluiten, hoe ze dat doen als aggregator / knooppunt van sector, en waar men bij toepassing DERA tegenaan loopt. Remco hoog
Beeld en geluid Gesprek gevoerd, bespreking resultaten AR jun Er is bekend hoe DERA wordt toegepast, hoe instellingen hun eigen collectie als Linked Data ontsluiten, hoe ze dat doen als aggregator / knooppunt van sector, en waar men bij toepassing DERA tegenaan loopt. Remco hoog
RCE Gesprek gevoerd, bespreking resultaten AR jun Er is bekend hoe DERA wordt toegepast, hoe instellingen hun eigen collectie als Linked Data ontsluiten, hoe ze dat doen als aggregator / knooppunt van sector, en waar men bij toepassing DERA tegenaan loopt. Remco hoog
Communicatie Iedereen toegang tot Google Docs-omgeving Nog niet iedereen heeft toegang / uitnodiging ontvangen (18 april) iedereen kan gebruik maken van de Google Docs-omgeving. Ruimte voor verslagen, documenten e.d. Wilbert hoog hoog

Werkpakketten gericht op uitwerken epics

DERA onderwerpenToelichting op onderwerpenBronTrekkerUrgentiePrio
ThemaItemStatusBeoogd effectAfhankelijkhedenProjectWerkgroep
Principes
Rollen
Bedrijfsfuncties
Erfgoedinformatie
Generieke voorzieningen
Toegankelijkheid
Toegang
Gegevensuitwisseling
Diensten
Architectuurpatronen Architectuurpatroon wrapper Opgenomen in DERA 3.0 Functionaliteit, standaarden en koppelvlakken beschreven. Bruikbaar Sjors midden midden
Architectuurpatroon termennetwerk Opgenomen in DERA 3.0 Functionaliteit, standaarden en koppelvlakken beschreven. Bruikbaar Sjors hoog midden
Architectuurpatroon knowledge graph Opgenomen in DERA 3.0 Functionaliteit, standaarden en koppelvlakken beschreven. Bruikbaar Sjors hoog laag
Referentiepatronen gemapt op DERA Mapping onderdeel van patroonuitwerkingen DERA 3.0
  • OAIS
  • EDM (European Data Model - Europeana)
  • DUTO
  • FAIR
  • ...

gemapt op DERA, m.n. op de relatie tussen DERA-rollen

(subdoel: bovenstaande lijst aanvullen. Welke modellen/standaarden worden er in praktijk gehanteerd?)

Gesprekken met pilotprojecten en ervaringen toepassing DERA Remco midden midden