Beheer metadata

Uit DERA
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-element Beheer metadata
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-92b6b67b-3668-ae16-fee3-c9bd4cc12035
ArchiMate-model  : DERA 4.0
Label  : Beheer metadata
Documentatie  : Zorgdragen voor het beheer van metadata. Dit gaat om alle soorten metadata.
Type  : Bedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Zorgdragen voor het beheer van metadata. Dit gaat om alle soorten metadata. (BusinessFunction) Beheer metadata Zorg dat informatie over de actualiteit van de metadata wordt vastgelegd, zoals wanneer de metadata voor het eerst gepubliceerd en voor het laatst aangepast zijn. (Requirement) Registreer actualiteit Rol: bronhouder metadata verrijkingen. Requirements: <ul> <li>Maak afspraken over structurering en standaarden zodat de verrijkingen geautomatiseerd kunnen worden overgenomen door een bronhouder.</li> <li>Zorg dat verrijkingen middels duurzame identifiers gekoppeld zijn aan erfgoedobjecten.</li> <li>Zorg dat bij gestructureerde verrijkingen gebruik wordt gemaakt van gedeelde terminologiebronnen.</li> <li>Zorg dat verrijkingen onafhankelijk opgeslagen zijn van website of collectiebeheersysteem zodat ze behouden blijven en overdraagbaar zijn.</li> <li>Zorg dat de auteursrechtelijke status van de verrijking wordt vastgelegd.</li> </ul> (BusinessFunction) Beheer metadata verrijkingen BusinessRole Bronhouder metadata Zorg dat duurzame identifiers blijven werken, ook als de metadata wijzigen of verwijderd worden: de identifiers kunnen in gebruik zijn bij afnemers. (Requirement) Behoud duurzame identifiers Zorg dat informatie over de authenticiteit van de metadata wordt vastgelegd. (Requirement) Registreer authenticiteit Het in stand houden van erfgoedinformatie en het verrijken daarvan met aanvullende informatie. (BusinessFunction) Beheer Zorgdragen dat de metadata van termen beheerd wordt. (BusinessFunction) Beheer metadata termen Zorg dat het open gebruik van metadata wordt georganiseerd. (Requirement) Organiseer open gebruik Zorg dat informatie over de betrouwbaarheid van de metadata wordt vastgelegd. (Requirement) Registreer betrouwbaarhe- id Rol: bronhouder metadata cultuurhistorisch object. Requirements: <ul> <li>Gebruik termen uit terminologiebronnen in de metadata. Dit zijn de aangrijpingspunten voor vindbaarheid in het netwerk, waardoor het mogelijk wordt om te zoeken op ‘wie’-, ‘wat’-, ‘waar’-, ‘wanneer’-vragen. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om gebruik te maken van gestandaardiseerde definities bij het beschrijven van cultuurhistorische objecten of informatieobjecten.</li> <li>Leg bij het gebruik van terminologiebronnen een relatie met de betreffende term met behulp van een duurzame identifier.</li> <li>Zorg dat de metadatering voldoet aan de (nog nader te bepalen) minimale kwaliteitseisen over de wijze van metadatering.</li> <li>Neem waar zinvol verrijkingen over die door derden worden aangeleverd. Als verrijkingen worden opgenomen, dient te worden bepaald of de toegevoegde informatie duurzaam toegankelijk moet worden gemaakt</li> <li>Zorg dat de auteursrechtelijke status van het object wordt vastgelegd.</li> <li>Druk de gebruiksrechten van de cultuurhistorische objecten en informatieobjecten per object uit, op basis van eigen inzicht, kennis en beleid. Dit kan zelfs voor verschillende verschijningen van het object (fysiek/analoog en digitale representatie) verschillen.</li> </ul> (BusinessFunction) Beheer metadata cultuurhistoris- che objecten ofinformatieobj- ecten Zorgdragen dat de metadata van een organisatie beheerd wordt. (BusinessFunction) Beheer metadata van organisatie Zorg dat versies van de metadata in beheer blijven. (Requirement) Organiseer versiebeheer Zorg dat de metadata duurzame identifiers hebben. (Requirement) Registreer duurzame identifiers Zorg dat informatie over de integriteit van de metadata wordt vastgelegd. (Requirement) Registreer integriteit Zorg dat informatie over de verwachte beschikbaarheid van de metadata wordt vastgelegd, de periode waarin ze beschikbaar blijven voor afnemers. (Requirement) Registreer beschikbaarhe- id Zorg dat de gebruiksrechten of licenties van de metadata worden vastgelegd. (Requirement) Registreer gebruiksrechte- n Zorgdragen dat de metadata van datasets beheerd wordt. (BusinessFunction) Beheer metadata van datasets Zorg dat informatie over de herkomst van de metadata wordt vastgelegd, zoals de maker en uitgever, maar bijvoorbeeld ook of de metadata afgeleid zijn van andere metadata. (Requirement) Registreer herkomst InfluenceRelationship SpecializationRelationship AssignmentRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship SpecializationRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 14-09-2022 23:38:25 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 14-09-2022 23:38:25 CEST