Requirements bronhouder metadata

Uit DERA
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > DERA 4.0 > Views > Requirements bronhouder metadata
Requirements bronhouder metadata
Zorgdragen voor het beheer van metadata. Dit gaat om alle soorten metadata. (BusinessFunction) Beheer metadata Zorgdragen dat metadata toegankelijk worden gemaakt voor afnemers. Dit gaat om alle soorten metadata. (BusinessFunction) Publicatie metadata Dienst waarmee afnemers metadata kunnen opvragen bij de bronhouder. Dit gaat om alle soorten metadata. (Product) Gepubliceerde metadata BusinessRole Bronhouder metadata ArchiMateNote Functionele eisen aan de dienst De metadata zijn opvraagbaar met hun duurzame identifiers. (Requirement) Opvraagbaar met duurzame identifiers De metadata zijn beschikbaar als linked open data, in een of meer RDF-serialisaties, in elk geval N-Triples (een serialisatie die zowel door mensen als machines eenvoudig te lezen is). (Requirement) Beschikbaar als linked open data ArchiMateNote Niet-functionele eisen aan de dienst De beschikbaarheid, betrouwbaarheid, schaalbaarheid en toegankelijkheid van de dienst zijn gewaarborgd. (Requirement) Kwaliteitsaspecten van de dienst zijn geborgd De metadata zijn duurzaam toegankelijk. (Requirement) Duurzaam toegankelijk ArchiMateNote Eisen aan gedrag Zorg dat informatie over de authenticiteit van de metadata wordt vastgelegd. (Requirement) Registreer authenticiteit Zorg dat informatie over de integriteit van de metadata wordt vastgelegd. (Requirement) Registreer integriteit Zorg dat informatie over de betrouwbaarheid van de metadata wordt vastgelegd. (Requirement) Registreer betrouwbaarheid Zorg dat informatie over de herkomst van de metadata wordt vastgelegd, zoals de maker en uitgever, maar bijvoorbeeld ook of de metadata afgeleid zijn van andere metadata. (Requirement) Registreer herkomst Zorg dat de metadata duurzame identifiers hebben. (Requirement) Registreer duurzame identifiers Zorg dat de gebruiksrechten of licenties van de metadata worden vastgelegd. (Requirement) Registreer gebruiksrechten Zorg dat informatie over de actualiteit van de metadata wordt vastgelegd, zoals wanneer de metadata voor het eerst gepubliceerd en voor het laatst aangepast zijn. (Requirement) Registreer actualiteit Zorg dat informatie over de verwachte beschikbaarheid van de metadata wordt vastgelegd, de periode waarin ze beschikbaar blijven voor afnemers. (Requirement) Registreer beschikbaarheid Zorg dat versies van de metadata in beheer blijven. (Requirement) Organiseer versiebeheer Zorg dat informatie over de authenticiteit van de metadata wordt gepubliceerd. (Requirement) Publiceer authenticiteit Zorg dat informatie over de integriteit van de metadata wordt gepubliceerd. (Requirement) Publiceer integriteit Zorg dat informatie over de betrouwbaarheid van de metadata wordt gepubliceerd (Requirement) Publiceer betrouwbaarheid Zorg dat informatie over de herkomst van de metadata wordt gepubliceerd, zoals de maker en uitgever. (Requirement) Publiceer herkomst Zorg dat de metadata als linked open data gepubliceerd worden. Voor algemeen gebruik dient een gestandaardiseerd, veelgebruikt vocabulaire benut te worden. Voor specifiek gebruik kan dit een domeinvocabulaire zijn. (Requirement) Publiceer linked open data Zorg dat de gebruiksrechten of licenties van de metadata gepubliceerd worden. Gebruik hiervoor een gestandaardiseerde en machineleesbare rechtenverklaring, zoals van Creative Commons of RightsStatements.org. (Requirement) Publiceer gebruiksrechten Zorg dat informatie over de actualiteit van de metadata gepubliceerd wordt, zoals wanneer de metadata voor het eerst gepubliceerd en voor het laatst aangepast zijn. (Requirement) Publiceer actualiteit Zorg dat informatie over de verwachte beschikbaarheid van de metadata gepubliceerd wordt. Zo weten afnemers hoelang metadata beschikbaar blijven. (Requirement) Publiceer beschikbaarheid Zorg dat versies van de metadata gepubliceerd (blijven) worden (bijvoorbeeld volgens het Memento-protocol): afnemers kunnen eerdere versies gebruiken dan de huidige versie. Uitzondering: soms zijn er wettelijke eisen waardoor eerdere versies van de metadata niet (langer) gepubliceerd mogen worden, bijvoorbeeld in verband met privacy- of auteursrecht. (Requirement) Publiceer versies Zorg dat het open gebruik van metadata wordt georganiseerd. (Requirement) Organiseer open gebruik Zorg dat de metadata gepubliceerd worden met een duurzame identifier. (Requirement) Publiceer duurzame identifiers Zorg dat duurzame identifiers blijven werken, ook als de metadata wijzigen of verwijderd worden: de identifiers kunnen in gebruik zijn bij afnemers. (Requirement) Behoud duurzame identifiers Zorg dat de gepubliceerde metadata beschikbaar blijft. Dit vereist controle of duurzame identifiers geldig zijn (‘resolven’) om te voorkomen dat zoekvragen van afnemers van de metadata naar dode links leiden. De controle kan ook worden uitgevoerd door de afnemer met een terugmelding naar de bronhouder dat de check is uitgevoerd op een bepaalde datum. (Requirement) Bewaak beschikbaarheid van gepubliceerde metadata Zorg dat informatie beschikbaar is over relaties tussen termen en metadata van objecten, tussen termen onderling (alignments) en/of tussen (metadata van) objecten onderling (bijvoorbeeld Werk/ Expressie/Manifestatie/Instantierelaties). (Requirement) Verstrek informatie over relaties InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship Deze svg is op 06-04-2024 00:23:43 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 00:23:43 CEST
Legenda
   
   
   
   

   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Requirements bronhouder metadata
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-0dccf706-e475-7efe-f3e3-a725c7c7b6d8
ArchiMate-model  : DERA 4.0
Label  : Requirements bronhouder metadata
Elementen  : 
Relaties  :