Publicatie metadata

Uit DERA
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-element Publicatie metadata
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-5d74166b-f62b-44ac-d783-42cfd41b2ee0
ArchiMate-model  : DERA 4.0
Label  : Publicatie metadata
Documentatie  : Zorgdragen dat metadata toegankelijk worden gemaakt voor afnemers. Dit gaat om alle soorten metadata.
Begrippenlijst  : Nee
Type  : Bedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Zorgdragen dat metadata toegankelijk worden gemaakt voor afnemers. Dit gaat om alle soorten metadata. (BusinessFunction) Publicatie metadata Zorg dat de metadata als linked open data gepubliceerd worden. Voor algemeen gebruik dient een gestandaardiseerd, veelgebruikt vocabulaire benut te worden. Voor specifiek gebruik kan dit een domeinvocabulaire zijn. (Requirement) Publiceer linked open data Zorg dat informatie over de betrouwbaarheid van de metadata wordt gepubliceerd (Requirement) Publiceer betrouwbaarh- eid Zorg dat de gebruiksrechten of licenties van de metadata gepubliceerd worden. Gebruik hiervoor een gestandaardiseerde en machineleesbare rechtenverklaring, zoals van Creative Commons of RightsStatements.org. (Requirement) Publiceer gebruiksrecht- en BusinessRole Bronhouder metadata Zorg dat versies van de metadata gepubliceerd (blijven) worden (bijvoorbeeld volgens het Memento-protocol): afnemers kunnen eerdere versies gebruiken dan de huidige versie. Uitzondering: soms zijn er wettelijke eisen waardoor eerdere versies van de metadata niet (langer) gepubliceerd mogen worden, bijvoorbeeld in verband met privacy- of auteursrecht. (Requirement) Publiceer versies Zorg dat informatie over de integriteit van de metadata wordt gepubliceerd. (Requirement) Publiceer integriteit Zorg dat informatie over de actualiteit van de metadata gepubliceerd wordt, zoals wanneer de metadata voor het eerst gepubliceerd en voor het laatst aangepast zijn. (Requirement) Publiceer actualiteit Zorgdragen dat de metadata van een organisatie toegankelijk worden gemaakt voor afnemers. (BusinessFunction) Publicatie metadata van organisatie Zorg dat informatie over de authenticiteit van de metadata wordt gepubliceerd. (Requirement) Publiceer authenticiteit Zorgdragen dat de metadata van verrijkingen toegankelijk worden gemaakt voor afnemers. (BusinessFunction) Publicatie metadata verrijkingen Zorg dat de gepubliceerde metadata beschikbaar blijft. Dit vereist controle of duurzame identifiers geldig zijn (‘resolven’) om te voorkomen dat zoekvragen van afnemers van de metadata naar dode links leiden. De controle kan ook worden uitgevoerd door de afnemer met een terugmelding naar de bronhouder dat de check is uitgevoerd op een bepaalde datum. (Requirement) Bewaak beschikbaarhe- id van gepubliceerde metadata Zorg dat informatie beschikbaar is over relaties tussen termen en metadata van objecten, tussen termen onderling (alignments) en/of tussen (metadata van) objecten onderling (bijvoorbeeld Werk/ Expressie/Manifestatie/Instantierelaties). (Requirement) Verstrek informatie over relaties Zorgdragen dat de metadata van datasets toegankelijk worden gemaakt voor afnemers. (BusinessFunction) Publicatie metadata van datasets Zorg dat informatie over de verwachte beschikbaarheid van de metadata gepubliceerd wordt. Zo weten afnemers hoelang metadata beschikbaar blijven. (Requirement) Publiceer beschikbaarhe- id Het verbinden en beschikbaar stellen van erfgoedinformatie. (BusinessFunction) Beschikbaarst- elling Zorg dat de metadata gepubliceerd worden met een duurzame identifier. (Requirement) Publiceer duurzame identifiers Zorgdragen dat de metadata van cultuurhistorische objecten en informatieobjecten toegankelijk worden gemaakt voor afnemers. (BusinessFunction) Publicatie metadata cultuurhistoris- che objecten en informatieobje- cten Zorg dat informatie over de herkomst van de metadata wordt gepubliceerd, zoals de maker en uitgever. (Requirement) Publiceer herkomst Zorgdragen dat de metadata van termen toegankelijk worden gemaakt voor afnemers. (BusinessFunction) Publicatie metadata van termen InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssignmentRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship SpecializationRelationship InfluenceRelationship SpecializationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship SpecializationRelationship InfluenceRelationship SpecializationRelationship InfluenceRelationship SpecializationRelationship InfluenceRelationship SpecializationRelationship Deze svg is op 06-04-2024 00:31:00 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 00:31:00 CEST