Beschikbaarstelling

Uit DERA
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-element Beschikbaarstelling
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-f24a8972-8c22-8c89-ccf4-929bdd4213f8
ArchiMate-model  : DERA 4.0
Label  : Beschikbaarstelling
Documentatie  : Het verbinden en beschikbaar stellen van erfgoedinformatie.
Begrippenlijst  : Ja
Spellingvarianten  : beschikbaarstelling
Type  : DERA-keten
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het verbinden en beschikbaar stellen van erfgoedinformatie. (BusinessFunction) Beschikbaarst- elling Zorgdragen dat digitale erfgoedobjecten (zoals scans, films) toegankelijk worden gemaakt voor afnemers. Rol: bronhouder digitale informatieobjecten. Requirements: <ul> <li>Zorg dat de juridische status van het digitale object wordt vastgelegd. Het gaat hier om de rechten op gebruik van digitale erfgoedobjecten (bijvoorbeeld beperkt toegankelijk in verband met wetgeving, auteursrechten of privacy).</li> <li>Voeg in de metadata van een object een verwijzing naar de digitale representatie van dat object op, als dat technisch en juridisch mogelijk is.</li> <li>Geef inzicht in (wees transparant over) of de authenticiteit, integriteit, betrouwbaarheid en herkomst van de digitale informatieobjecten wordt gewaarborgd, de wijze waarop dat gebeurt, en op welke wijze de informatie hierover wordt vastgelegd.</li> </ul> (BusinessFunction) Publicatie digitale informatieobje- cten Het in stand houden van erfgoedinformatie en het verrijken daarvan met aanvullende informatie. (BusinessFunction) Beheer Zorgdragen dat erfgoedinformatie bruikbaar en zichtbaar is, rekening houdend met de behoeften van de doelgroepen die de dienstverlener bedient. (BusinessFunction) Ontsluiting Het verbinden, combineren, aligneren, integreren of anderszins met elkaar in verband brengen van erfgoedinformatie uit verschillende bronnen. (BusinessFunction) Integratie Zorgdragen dat metadata toegankelijk worden gemaakt voor afnemers. Dit gaat om alle soorten metadata. (BusinessFunction) Publicatie metadata Zorgdragen dat datasets toegankelijk worden gemaakt voor afnemers. (BusinessFunction) Publicatie datasets SpecializationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship Deze svg is op 15-09-2022 08:09:20 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 15-09-2022 08:09:20 CEST