Requirements bronhouder digitaal informatieobject

Uit DERA
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > DERA 4.0 > Views > Requirements bronhouder digitaal informatieobject
Requirements bronhouder digitaal informatieobject
De rol van collectiebronhouder behelst het eigenaarschap en het beheer van een erfgoedcollectie. Het is een specialisatie van bronhouder. (BusinessRole) Bronhouder digitaal informatieobject Dienst waarmee afnemers digitale informatieobjecten kunnen opvragen bij de bronhouder. (Product) Gepubliceerde digitale informatieobjecten Zorgdragen voor het beheer van digitale informatieobjecten, zoals scans of films. (BusinessFunction) Beheer digitale informatieobjecten Zorgdragen dat digitale erfgoedobjecten (zoals scans, films) toegankelijk worden gemaakt voor afnemers. (BusinessFunction) Publicatie digitale informatieobjecten ArchiMateNote Eisen aan gedrag Zorg dat de beschrijving van de erfgoedinformatie bruikbaar is voor de gebruikers. Als een digitaal informatieobject wordt opgenomen, dient te worden bepaald of het digitale informatieobject duurzaam toegankelijk moet worden gemaakt. Indien dat zo is:</li> <ul> <li>Sluit aan bij actuele technologie (migratie, emulatie) zodat ook toekomstige gebruikers erfgoedinformatie als zodanig kunnen blijven herkennen en gebruiken.</li> <li>Alle handelingen (bijvoorbeeld de migratie van het bestandsformaat) die in de loop der tijd met het informatieobject uitgevoerd worden, kunnen invloed hebben op de authenticiteit en integriteit, en dienen dus te worden verantwoord.</li> <li>Leg vast wat de kenmerkende aspecten (essentiële kenmerken (*)) van de erfgoedinformatie zijn.</li> </ul> <small>(*)De essentiële kenmerken (in het Engels ‘significant properties’) van een informatieobject zijn die eigenschappen die haar inhoud, uiterlijk, gedrag, structuur en context bepalen en die moeten worden gepreserveerd om het digitale object in de tijd toegankelijk en betekenisvol te houden.</small> (Requirement) Bepaal duurzame toegankelijkheid Zorg dat de beschrijving van de erfgoedinformatie bruikbaar is voor de gebruikers. (Requirement) Bruikbare beschrijving Geef inzicht in (wees transparant over) of de authenticiteit, integriteit, betrouwbaarheid en herkomst van de beheerde informatieobjecten wordt gewaarborgd, de wijze waarop dat gebeurt, en op welke wijze de informatie hierover wordt vastgelegd. (Requirement) Biedt inzicht in kwaliteitsaspecten Zorg dat de juridische status van het digitale object wordt vastgelegd. Het gaat hier om de rechten op gebruik van digitale erfgoedobjecten (bijvoorbeeld beperkt toegankelijk in verband met wetgeving, auteursrechten of privacy). (Requirement) Publiceer juridische status Voeg in de metadata van een object een verwijzing naar de digitale representatie van dat object op, als dat technisch en juridisch mogelijk is. (Requirement) Verwijs naar digitale representatie ArchiMateNote Functionele eisen Afnemers kunnen met een duurzame identifier een digitaal erfgoedobject opvragen bij de bronhouder. (Requirement) Opvraagbaar met duurzame identifier ServingRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 06-04-2024 00:23:42 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 00:23:42 CEST
Legenda
   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Requirements bronhouder digitaal informatieobject
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-88e3777b-30b5-0a7d-4138-3fa44f413598
ArchiMate-model  : DERA 4.0
Label  : Requirements bronhouder digitaal informatieobject
Elementen  : 
Relaties  :