Beheer digitale informatieobjecten

Uit DERA
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > DERA 4.0 > BusinessFunctions > Beheer digitale informatieobjecten
ArchiMate-element Beheer digitale informatieobjecten
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-356afd05-0bb7-ee98-1ae3-4408a2329a8c
ArchiMate-model  : DERA 4.0
Label  : Beheer digitale informatieobjecten
Documentatie  : Zorgdragen voor het beheer van digitale informatieobjecten, zoals scans of films.
Type  : Bedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Zorgdragen voor het beheer van digitale informatieobjecten, zoals scans of films. (BusinessFunction) Beheer digitale informatieobje- cten Het in stand houden van erfgoedinformatie en het verrijken daarvan met aanvullende informatie. (BusinessFunction) Beheer De rol van collectiebronhouder behelst het eigenaarschap en het beheer van een erfgoedcollectie. Het is een specialisatie van bronhouder. (BusinessRole) Bronhouder digitaal informatieobje- ct Geef inzicht in (wees transparant over) of de authenticiteit, integriteit, betrouwbaarheid en herkomst van de beheerde informatieobjecten wordt gewaarborgd, de wijze waarop dat gebeurt, en op welke wijze de informatie hierover wordt vastgelegd. (Requirement) Biedt inzicht in kwaliteitsaspe- cten Zorg dat de beschrijving van de erfgoedinformatie bruikbaar is voor de gebruikers. (Requirement) Bruikbare beschrijving Zorg dat de beschrijving van de erfgoedinformatie bruikbaar is voor de gebruikers. Als een digitaal informatieobject wordt opgenomen, dient te worden bepaald of het digitale informatieobject duurzaam toegankelijk moet worden gemaakt. Indien dat zo is:</li> <ul> <li>Sluit aan bij actuele technologie (migratie, emulatie) zodat ook toekomstige gebruikers erfgoedinformatie als zodanig kunnen blijven herkennen en gebruiken.</li> <li>Alle handelingen (bijvoorbeeld de migratie van het bestandsformaat) die in de loop der tijd met het informatieobject uitgevoerd worden, kunnen invloed hebben op de authenticiteit en integriteit, en dienen dus te worden verantwoord.</li> <li>Leg vast wat de kenmerkende aspecten (essentiële kenmerken (*)) van de erfgoedinformatie zijn.</li> </ul> <small>(*)De essentiële kenmerken (in het Engels ‘significant properties’) van een informatieobject zijn die eigenschappen die haar inhoud, uiterlijk, gedrag, structuur en context bepalen en die moeten worden gepreserveerd om het digitale object in de tijd toegankelijk en betekenisvol te houden.</small> (Requirement) Bepaal duurzame toegankelijkhe- id SpecializationRelationship AssignmentRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 06-04-2024 00:30:10 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 00:30:10 CEST