BI1584535297

Uit DERA
Ga naar: navigatie, zoeken

Eigenschappen

BacklogthemaDERA scan
BacklogitemDERA scan Wikimedia-projecten
BacklogstatusWerkgroep met Wikimedia, KB en Beeld en Geluid is klaar met aanleveren materiaal voor vier use cases in de scan. De eerste twee mappings op DERA zijn afgerond en besproken in de Architectuurraad van 17 september 2020. Zie de presentatie hier. De use cases rondom wikidata als terminologiebron zie verplaatst naar een ander backlogitem.
Beoogd effectDoelstelling: Kijken hoe het bestaande proces van donaties aansluit op de DERA
TrekkerWillem
AfgerondJa

(link naar de DERA Backlog)

De doelstelling voor 2020 is om vast te stellen welke randvoorwaarden aanwezig moeten zijn om zodanig content te doneren aan Wikipedia, Wikidata en Wikicommons dat voldaan wordt aan de DERA doelstellingen. Vorig jaar is een overzicht gemaakt van bestaande donaties. Wij willen een DERA scan op dit proces uitvoeren om te kijken hoe dit aansluit op de patronen van DERA 3.0. Aan de hand van deze scan kunnen wij kijken of aanscherping mogelijk is van de requirements van de patronen van DERA 3.0.