Eigenschap:Definitie

Uit DERA
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Deze datatypespecificatie wordt genegeerd; de specificatie uit de externe vocabulaire krijgt voorrang.
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
O
Een licentie waarmee erfgoedinformatie vrij gebruikt kan worden, al dan niet onder bepaalde voorwaarden.  +
Een concreet geformuleerd doel dat bijdraagt aan de realisatie van een of meer strategische doelen.  +
P
Een kwalitatieve beschrijving van intenties waar een architectuur aan moet voldoen. Principes beschrijven in abstracte termen de gewenste eigenschappen van systemen.  +
Een producent is een persoon of organisatie die een cultuurhistorisch object of informatieobject creëert.  +
Zorgdragen dat erfgoedinformatie toegankelijk wordt gemaakt voor afnemers.  +
R
Het Resource Description Framework is een gestandaardiseerd model voor het vastleggen van Linked Data.  +
De rechtenstatus van erfgoedinformatie maakt duidelijk of het gebruik beperkt wordt door bijvoorbeeld wetgeving, auteursrechten of privacy. De rechtenstatus kan worden aangegeven met een (open) licentie of een andere vorm van rechtenexpressie.  +
De rechthebbende bezit een deel of het geheel van het intellectuele eigendom (auteursrecht, naburige rechten) of andersoortige rechten (bijvoorbeeld portretrecht, of rechten op grond van de AVG) op een of meerdere erfgoedobjecten. Gebruik van deze erfgoedobjecten is afhankelijk van vooraf verkregen toestemming van de rechthebbende(n).  +
Een referentiecomponent is een functionele afbakening van een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar (deel van een) systeem.  +
De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van gespecificeerd gedrag.  +
S
Het Simple Knowledge Organization System is een gestandaardiseerd model voor het delen en linken van 'knowledge organization systems' (zoals thesauri en taxonomiën) via het web.  +
SPARQL is een zogenoemde 'querytaal' om RDF-data te bevragen en te bewerken.  +
Een samenwerkingsverband bestaat uit meerdere actoren die een gezamenlijk doel nastreven op het gebied van erfgoedinformatie.  +
Een veelgebruikte ontologie waarmee metadata als linked data gepubliceerd kan worden.  +
Een abstract geformuleerd, richtinggevend doel.  +
Metadata die de relatie vastleggen tussen individuele objecten die gezamenlijk een eenheid vormen.  +
T
Metadata waarin technische informatie van een informatieobject is vastgelegd.  +
Een term is een aanduiding van een entiteit of onderwerp. Zulke termen zijn, onder regie van een bronhouder, opgenomen in een terminologiebron.  +
Een terminologiebron is een verzameling gepubliceerde termen die onder regie van een bronhouder worden beheerd.  +
V
Een verrijking maakt informatie die voorkomt in het oorspronkelijke erfgoedobject of anderszins hoort tot de context expliciet(er). Een bronhouder kan verrijkingen overnemen nadat ze zijn goedgekeurd.  +