Eigenschap:Beoogd effect

Uit DERA
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
B
Bespreking mapping Houdbaar op bedrijfsarchitectuur  +
Bepalen welke aanvullingen nodig zijn voor Houdbaar  +
Bespreken of voorstel GOFAIR bruikbaar is voor DERA. Tevens toelichting "The Matrix" (concretisering FAIR-principes per domein/discipline).  +
Wiki ingericht voor beheer DERA  +
Eenduidige werkwijze bij uitvoeren scans  +
DERA scan op plannen Nieuwe Instituut  +
Contact zoeken met van Gogh World Wide om na te gaan of zij DERA scan willen uitvoeren  +
Consistente communicatie over DERA richting richting instellingen, projecten en leveranciers.  +
Overzicht beschikbare terminologiebronnen.  +
Eisen aan licentievormen beschreven  +
Eisen beschreven voor ondersteunen single sign on  +
Functionaliteit, standaarden en koppelvlakken beschreven.  +
Functionaliteit, standaarden en koppelvlakken beschreven.  +
Functionaliteit, standaarden en koppelvlakken beschreven.  +
Functionaliteit, standaarden en koppelvlakken beschreven.  +
Jaarplan vastgesteld + bijbehorende backlogitems  +
Scan op REDbot uitgevoerd  +
Er is bekend hoe DERA wordt toegepast, hoe instellingen hun eigen collectie als Linked Data ontsluiten, hoe ze dat doen als aggregator / knooppunt van sector, en waar men bij toepassing DERA tegenaan loopt.  +
Er is bekend hoe DERA wordt toegepast, hoe instellingen hun eigen collectie als Linked Data ontsluiten, hoe ze dat doen als aggregator / knooppunt van sector, en waar men bij toepassing DERA tegenaan loopt.  +
Er is bekend hoe DERA wordt toegepast, hoe instellingen hun eigen collectie als Linked Data ontsluiten, hoe ze dat doen als aggregator / knooppunt van sector, en waar men bij toepassing DERA tegenaan loopt.  +