Eigenschap:Backlogstatus

Uit DERA
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
B
Bespreking in AR maart  +
Bespreking in AR februari  +
besluit AR. Gepland voor agenda AR juli c.q. eerstvolgende AR na juni  +
besluit AR  +
concept gereed  +
Geagendeerd jan21  +
naar drive  +
naar drive  +
naar drive  +
naar drive  +
naar drive  +
Opgenomen in DERA 3.0  +
Opgenomen in DERA 3.0  +
Opgenomen in DERA 3.0  +
Opgenomen in DERA 3.0, architectuurpatroon [[Verrijkingen]]  +
Inhoudelijk bespreken AR april  +
Afgevoerd  +
Bespreking AR juni 2019  +
Gesprek gevoerd, bespreking resultaten AR jun  +
Twee (mogelijke) onderwerpen: # Algehele visie, waaronder CLAAS (Clariah as a service) # Specifiek onderwerp Structured Data Besluit AR mei: Laurents en Enno zetten vraag uit via Gert Jan.  +