TOGAF: verschil tussen versies

Uit DERA
Ga naar: navigatie, zoeken
 
(3 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
The Open Group Architecture Framework (TOGAF) is een framework dat een aanpak beschrijft voor ontwerp, planning en implementatie van een enterprise informatiearchitectuur.
+
The Open Group Architecture Framework (TOGAF) is een framework voor ontwerp, planning en implementatie van een enterprise informatiearchitectuur. Een onderdeel van TOGAF is Architecture Development (ADM), waarin de architectuurprocessen in samenhang worden gedefinieerd. De ontwikkeling van de DERA wordt beschreven met ADM, zoals in de figuur ''De ontwikkeling van de DERA in relatie tot TOGAF ADM'' wordt afgebeeld.
Onderdeel van TOGAF is de Architecture Development (ADM), waarin de architectuurprocessen in samenhang worden gedefinieerd. De ontwikkeling van de DERA wordt beschreven met ADM. Hieronder worden DERA 1.0 en DERA 2.0 geplot op ADM.
 
  
[[Bestand:DERA ADM.png]]
+
[[Bestand:DERA ADM.png|thumb|De ontwikkeling van de DERA in relatie tot TOGAF ADM]]
  
In DERA 1.0 is de strategie van het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) uitgewerkt in een architectuurvisie (onderdeel A van ADM, Architecture Vision).
+
In de '''DERA 1.0''' is de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed uitgewerkt in een architectuurvisie (onderdeel A van ADM, Architecture Vision).
  
DERA 2.0 is een uitwerking van deze principes in de bedrijfslaag (B. Business Architecture) Bedrijfsarchitectuur). DERA 2.0 maakt duidelijk wat deelnemen aan het Netwerk Digitaal Erfgoed voor een organisatie betekent. De consequenties voor organisatie, bedrijfsfuncties, objecten en diensten worden beschreven. De noodzakelijke veranderingen worden expliciet gemaakt in termen van requirements (Requirements Management van ADM). De DERA beschrijft de gewenste situatie.
+
De '''DERA 2.0''' is een uitwerking van deze principes in de bedrijfslaag (B. Business Architecture, Bedrijfsarchitectuur). De DERA 2.0 maakt duidelijk wat deelnemen aan het Netwerk Digitaal Erfgoed voor een organisatie betekent: de consequenties voor organisatie, bedrijfsfuncties, objecten en diensten. De noodzakelijke veranderingen zijn expliciet gemaakt door het formuleren van requirements (Requirements Management van ADM). De DERA beschrijft de gewenste situatie.
  
De bedrijfsarchitectuur beschrijft wat er moet gebeuren maar niet hoe (applicatiearchitectuur en technische architectuur). In DERA 3.0 zal bekeken worden welke sectoroverschrijdende afspraken gemaakt kunnen worden over de applicatiearchitectuur. Dit kan door een koppeling te leggen met implementatievraagstukken. Hier kan gesignaleerd worden wat een individuele organisatie niet kan oplossen en waar gemeenschappelijke afspraken nodig zijn. Afspraken over te gebruiken standaarden alsmede afspraken die gemaakt worden over specifieke licentievormen voor het publiceren van digitale objecten en metadata komen in een volgende versie aan bod.
+
De bedrijfsarchitectuur beschrijft wát er moet gebeuren maar niet hóé (applicatiearchitectuur en technische architectuur). In de '''DERA 3.0''' is een eerste inventarisatie gemaakt van mogelijke oplossingsrichtingen. Deze inventarisatie heeft een aantal architectuurpatronen opgeleverd, die een indruk geven van waar gemeenschappelijke afspraken nodig zijn, zonder deze afspraken al normatief in te vullen. In de '''DERA 4.0''' is het normatieve kader aangevuld met de applicatiearchitectuur (C. Information Systems Architecture, Applicatiearchitectuur – nog zonder de informatielaag).
 
+
Het daadwerkelijk realiseren van de verandering (onderdelen E, F, G van de ADM) is de verantwoordelijkheid van de individuele organisaties. De NDE-domeingroepen Houdbaar, Bruikbaar en Zichtbaar faciliteren hierbij. Een aantal vernieuwingsprojecten wordt door de domeingroepen gestuurd. De domeingroepen hebben een overzicht van de implementatieagenda en bundelen ervaringen die worden verzameld bij de implementatie. Deze ervaringen kunnen aanleiding geven tot architectuur-aanpassingen (onderdeel H van de ADM). Hiervoor zullen de domeingroepen en de werkgroep DERA samenwerken.
+
Het daadwerkelijk realiseren van de verandering (onderdelen E, F, G van de ADM) is de verantwoordelijkheid van de individuele organisaties. De domeingroepen Houdbaar, Bruikbaar en Zichtbaar van het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) faciliteren hierbij. De domeingroepen hebben de regie over een aantal vernieuwingsprojecten. Zij hebben een overzicht van de implementatieagenda en bundelen ervaringen die worden verzameld bij de implementatie. Deze ervaringen kunnen aanleiding geven tot architectuuraanpassingen (onderdeel H van de ADM). Hiervoor zullen de domeingroepen en de DERA- Architectuurraad samenwerken.

Huidige versie van 20 sep 2021 om 21:26

The Open Group Architecture Framework (TOGAF) is een framework voor ontwerp, planning en implementatie van een enterprise informatiearchitectuur. Een onderdeel van TOGAF is Architecture Development (ADM), waarin de architectuurprocessen in samenhang worden gedefinieerd. De ontwikkeling van de DERA wordt beschreven met ADM, zoals in de figuur De ontwikkeling van de DERA in relatie tot TOGAF ADM wordt afgebeeld.

De ontwikkeling van de DERA in relatie tot TOGAF ADM

In de DERA 1.0 is de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed uitgewerkt in een architectuurvisie (onderdeel A van ADM, Architecture Vision).

De DERA 2.0 is een uitwerking van deze principes in de bedrijfslaag (B. Business Architecture, Bedrijfsarchitectuur). De DERA 2.0 maakt duidelijk wat deelnemen aan het Netwerk Digitaal Erfgoed voor een organisatie betekent: de consequenties voor organisatie, bedrijfsfuncties, objecten en diensten. De noodzakelijke veranderingen zijn expliciet gemaakt door het formuleren van requirements (Requirements Management van ADM). De DERA beschrijft de gewenste situatie.

De bedrijfsarchitectuur beschrijft wát er moet gebeuren maar niet hóé (applicatiearchitectuur en technische architectuur). In de DERA 3.0 is een eerste inventarisatie gemaakt van mogelijke oplossingsrichtingen. Deze inventarisatie heeft een aantal architectuurpatronen opgeleverd, die een indruk geven van waar gemeenschappelijke afspraken nodig zijn, zonder deze afspraken al normatief in te vullen. In de DERA 4.0 is het normatieve kader aangevuld met de applicatiearchitectuur (C. Information Systems Architecture, Applicatiearchitectuur – nog zonder de informatielaag).

Het daadwerkelijk realiseren van de verandering (onderdelen E, F, G van de ADM) is de verantwoordelijkheid van de individuele organisaties. De domeingroepen Houdbaar, Bruikbaar en Zichtbaar van het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) faciliteren hierbij. De domeingroepen hebben de regie over een aantal vernieuwingsprojecten. Zij hebben een overzicht van de implementatieagenda en bundelen ervaringen die worden verzameld bij de implementatie. Deze ervaringen kunnen aanleiding geven tot architectuuraanpassingen (onderdeel H van de ADM). Hiervoor zullen de domeingroepen en de DERA- Architectuurraad samenwerken.