Hoofdpagina: verschil tussen versies

Uit DERA
Ga naar: navigatie, zoeken
Regel 48: Regel 48:
  
 
Bij het uitwerken van de DERA wordt aangesloten bij internationale standaarden. [[TOGAF]] wordt gebruikt als methode om het architectuurproces vorm te geven. [[ArchiMate]] is de standaard die gebruikt wordt voor het definiëren van architectuurconcepten en het beschrijven van architectuurproducten.
 
Bij het uitwerken van de DERA wordt aangesloten bij internationale standaarden. [[TOGAF]] wordt gebruikt als methode om het architectuurproces vorm te geven. [[ArchiMate]] is de standaard die gebruikt wordt voor het definiëren van architectuurconcepten en het beschrijven van architectuurproducten.
 
==Nationale Strategie Digitaal Erfgoed==
 
De [https://www.netwerkdigitaalerfgoed.nl/wp-content/uploads/2018/02/Nationale_Strategie_Digitaal_Erfgoed_MinOCW.pdf Nationale Strategie Digitaal Erfgoed] van het Netwerk Digitaal Erfgoed  beoogt 'om de '''''maatschappelijke waarde te vergroten''''' van de collecties van archieven, bibliotheken, musea en andere instellingen'. Gestandaardiseerde sectoroverstijgende voorzieningen moeten leiden tot betere (digitale) toegankelijkheid en zo tot toegenomen besef van de maatschappelijke waarde van hetgeen de erfgoedinstellingen in hun collecties hebben.
 
 
==Relaties met andere referentiearchitecturen==
 
De DERA bevat afspraken om de samenwerking te faciliteren. Enerzijds omvat dit de interne samenwerking binnen het NDE, anderzijds de samenwerking van het NDE met zijn omgeving. Hierbij heeft de DERA te maken met sectoren waarmee afgestemd moet worden. Vaak hebben deze sectoren een eigen referentiearchitectuur. In dit hoofdstuk wordt beschreven met welke sectoren rekening moet worden gehouden en welke referentiearchitecturen binnen deze sectoren worden gebruikt. De doelstellingen van DERA 2.0 sluiten aan bij de doelstellingen die gehanteerd worden in de referentiearchitecturen die beschreven worden in dit hoofdstuk. Bij volgende versies zal gekeken worden waar harmonisatie mogelijk is.
 
 
# E-overheid
 
:Voor de e-overheid als geheel zijn dit architectuurafspraken die het mogelijk maken om sectoroverstijgend samen te werken. Deze zijn vastgelegd in de [https://www.noraonline.nl/wiki/NORA_online Nederlandse Overheids Referentie Architectuur (NORA)]. Door deze afspraken wordt de samenwerking tussen organisaties met een publieke taak vergemakkelijkt. De DERA volgt daarom de NORA-principes. Tevens worden waar mogelijk NORA-definities voor begrippen gebruikt. De DERA kan worden beschouwd als een NORA-dochter.
 
#Onderwijs
 
:Het onderwijs is een belangrijke (potentiële) gebruikersgroep van erfgoedinformatie (zie voor de definitie van dit begrip verderop in dit document: Erfgoedinformatie). Voor het onderwijs is er een referentiearchitectuur beschikbaar, de [https://www.noraonline.nl/wiki/ROSA_(Referentie_Onderwijs_Sector_Architectuur)  Referentie Onderwijs Sector Architectuur (de ROSA)]. Voor het hoger onderwijs is er de [https://www.wikixl.nl/wiki/hora/index.php/Hoofdpagina HORA].
 
#Wetenschap
 
:Wetenschappelijke producten, zoals publicaties, onderzoeksdata en bijzondere collecties, zijn ook vormen van erfgoedinformatie. Onderzoekers zijn naast producent van erfgoed eveneens belangrijke gebruikers. Voor het toegankelijk maken van wetenschappelijke onderzoeksdata zijn de zogenaamde [https://www.go-fair.org/fair-principles/ FAIR-principes] gedefinieerd als uitgangspunt.
 
#Duurzame archivering
 
:Voor duurzame archivering zijn overheidsbreed de DUTO-principes afgesproken ([https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/duto Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie]) . Die zijn ook opgenomen in de NORA. Naast het verbeteren van de vindbaarheid, is duurzame archivering ook een doelstelling van het NDE. Als NORA-dochter volgt de DERA de DUTO-principes.
 
#Ruimtelijke ordening
 
:RCE zal in het kader van de omgevingswet informatie over Rijksmonumenten beschikbaar moeten stellen. Hierbij moet RCE rekening houden met de aansluiteisen die gelden voor het Digitale Stelsel voor de Omgevingswet, het DSO. Dezelfde informatie over Rijksmonumenten wordt door RCE ook als digitaal erfgoed beschikbaar gesteld aan andere gebruikers.
 
#Basisregistratie
 
Basisregistraties kunnen gebruikt worden om de zichtbaarheid van erfgoedinformatie te vergroten. Een voorbeeld is de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG). Door de relatie te leggen met een BAG-adres of BAG-gebouw kan erfgoedinformatie gerelateerd worden aan andere informatie die relevant is voor dat adres of gebouw. De basisregistraties zijn beschreven in de [http://www.stelselcatalogus.nl/ Stelselcatalogus].
 

Versie van 5 feb 2019 om 17:43

Inleiding

De Digitaal Erfgoed Referentie Architectuur (DERA) heeft als doel architectuurkaders op te stellen die bijdragen aan de concretisering van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. De DERA wordt stapsgewijs ontwikkeld. De Nationale Strategie onderscheidt de domeinen Zichtbaar, Bruikbaar en Houdbaar. De focus van DERA 1.0 en DERA 2.0 ligt op het domein Bruikbaar. De bedoeling is in DERA 3.0 ook aandacht te besteden aan Zichtbaar en Houdbaar.

DERA 1.0 bevatte gemeenschappelijke principes. DERA 2.0 is de eerste stap om deze te vertalen naar concrete requirements voor organisaties die deel uitmaken van het netwerk.

Bij het uitwerken van de DERA wordt aangesloten bij internationale standaarden. TOGAF wordt gebruikt als methode om het architectuurproces vorm te geven. ArchiMate is de standaard die gebruikt wordt voor het definiëren van architectuurconcepten en het beschrijven van architectuurproducten.