Hoofdpagina: verschil tussen versies

Uit DERA
Ga naar: navigatie, zoeken
 
(9 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
 +
<table>
 +
<tr><td>
 +
<div class="ingangknop rosaencyclopedie">
 +
<div class="ingang">[[DERA Encyclopedie]]</div>
 +
<table>
 +
<tr><td>
 +
* [[Doelen]]
 +
* [[Principes]]
 +
* [[Bedrijfsarchitectuur]]
 +
** [[Bedrijfsobjecten]]
 +
** [[Actoren]]
 +
** [[Rollen]]
 +
** [[Bedrijfsfuncties]]
 +
</td><td>
 +
* [[Linked Data]]
 +
* [[Diensten]]
 +
</td></tr>
 +
</table>
 +
</div>
 +
</td><td>
 +
<div class="ingangknop werkenmetrosa">
 +
<div class="ingang">[[Werken met DERA]]</div>
 +
* [[Architectuurscans]]
 +
</div>
 +
</td></tr>
 +
<tr><td>
 +
<div class="ingangknop samenwerkenaanrosa">
 +
<div class="ingang">[[Samenwerken aan DERA]]</div>
 +
* [[DERA Backlog]]
 +
</div>
 +
</td><td>
 +
<div class="ingangknop overrosa">
 +
<div class="ingang">[[Over DERA]]</div>
 +
* [[TOGAF]]
 +
* [[ArchiMate]]
 +
* [[Nationale Strategie Digitaal Erfgoed]]
 +
* [[Relaties met andere referentiearchitecturen]]
 +
* [[Concretisering doelstellingen]]
 +
</div>
 +
</td></tr>
 +
</table>
 +
 +
==Inleiding==
 +
 
De Digitaal Erfgoed Referentie Architectuur (DERA) heeft als doel architectuurkaders op te stellen die bijdragen aan de concretisering van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. De DERA wordt stapsgewijs ontwikkeld. De Nationale Strategie onderscheidt de domeinen Zichtbaar, Bruikbaar en Houdbaar. De focus van DERA 1.0 en DERA 2.0 ligt op het domein Bruikbaar. De bedoeling is in DERA 3.0 ook aandacht te besteden aan Zichtbaar en Houdbaar.
 
De Digitaal Erfgoed Referentie Architectuur (DERA) heeft als doel architectuurkaders op te stellen die bijdragen aan de concretisering van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. De DERA wordt stapsgewijs ontwikkeld. De Nationale Strategie onderscheidt de domeinen Zichtbaar, Bruikbaar en Houdbaar. De focus van DERA 1.0 en DERA 2.0 ligt op het domein Bruikbaar. De bedoeling is in DERA 3.0 ook aandacht te besteden aan Zichtbaar en Houdbaar.
  
 
DERA 1.0 bevatte gemeenschappelijke principes. DERA 2.0 is de eerste stap om deze te vertalen naar concrete requirements voor organisaties die deel uitmaken van het netwerk.  
 
DERA 1.0 bevatte gemeenschappelijke principes. DERA 2.0 is de eerste stap om deze te vertalen naar concrete requirements voor organisaties die deel uitmaken van het netwerk.  
  
Bij het uitwerken van de DERA wordt aangesloten bij internationale standaarden. TOGAF wordt gebruikt als methode om het architectuurproces vorm te geven. Archimate is de standaard die gebruikt wordt voor het definiëren van architectuurconcepten en het beschrijven van architectuurproducten.
+
Bij het uitwerken van de DERA wordt aangesloten bij internationale standaarden. [[TOGAF]] wordt gebruikt als methode om het architectuurproces vorm te geven. [[ArchiMate]] is de standaard die gebruikt wordt voor het definiëren van architectuurconcepten en het beschrijven van architectuurproducten.
 
 
==TOGAF==
 
The Open Group Architecture Framework (TOGAF) is een framework dat een aanpak beschrijft voor ontwerp, planning en implementatie van een enterprise informatiearchitectuur.
 
Onderdeel van TOGAF is de Architecture Development (ADM), waarin de architectuurprocessen in samenhang worden gedefinieerd. De ontwikkeling van de DERA wordt beschreven met ADM. Hieronder worden DERA 1.0 en DERA 2.0 geplot op ADM.
 
 
 
[[Bestand:DERA ADM.png]]
 
 
 
In DERA 1.0 is de strategie van het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) uitgewerkt in een architectuurvisie (onderdeel A van ADM, Architecture Vision).
 
 
 
DERA 2.0 is een uitwerking van deze principes in de bedrijfslaag (B. Business Architecture) Bedrijfsarchitectuur). DERA 2.0 maakt duidelijk wat deelnemen aan het Netwerk Digitaal Erfgoed voor een organisatie betekent. De consequenties voor organisatie, bedrijfsfuncties, objecten en diensten worden beschreven. De noodzakelijke veranderingen worden expliciet gemaakt in termen van requirements (Requirements Management van ADM). De DERA beschrijft de gewenste situatie.
 
 
 
De bedrijfsarchitectuur beschrijft wat er moet gebeuren maar niet hoe (applicatiearchitectuur en technische architectuur). In DERA 3.0 zal bekeken worden welke sectoroverschrijdende afspraken gemaakt kunnen worden over de applicatiearchitectuur. Dit kan door een koppeling te leggen met implementatievraagstukken. Hier kan gesignaleerd worden wat een individuele organisatie niet kan oplossen en waar gemeenschappelijke afspraken nodig zijn. Afspraken over te gebruiken standaarden alsmede afspraken die gemaakt worden over specifieke licentievormen voor het publiceren van digitale objecten en metadata komen in een volgende versie aan bod.
 
 
 
Het daadwerkelijk realiseren van de verandering (onderdelen E, F, G van de ADM) is de verantwoordelijkheid van de individuele organisaties. De NDE-domeingroepen Houdbaar, Bruikbaar en Zichtbaar faciliteren hierbij. Een aantal vernieuwingsprojecten wordt door de domeingroepen gestuurd. De domeingroepen hebben een overzicht van de implementatieagenda en bundelen ervaringen die worden verzameld bij de implementatie. Deze ervaringen kunnen aanleiding geven tot architectuur-aanpassingen (onderdeel H van de ADM). Hiervoor zullen de domeingroepen en de werkgroep DERA samenwerken.
 
 
 
==ArchiMate==
 
ArchiMate is een open en onafhankelijke beschrijvingstaal voor enterprise-architecturen. De taal wordt ondersteund door diverse modelleerhulpmiddelen voor IT-architectuur van verschillende leveranciers. De taal is gebaseerd op IEEE-standaard 1471. Sinds 2008 wordt ArchiMate als open standaard ondersteund en [https://nl.wikipedia.org/wiki/ArchiMate beheerd door The Open Group].  In veel Nederlandse referentiearchitecturen wordt gebruik gemaakt van de vertaling van concepten uit ArchiMate versie 2.1. In ArchiMate 3.0 worden sommige concepten licht anders gedefinieerd. In de DERA wordt uitgegaan van de Engelstalige versie 3.0.
 
 
 
Eigenaar van de DERA is het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De uitwerking van de DERA is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de partijen in het Netwerk Digitaal Erfgoed. De ontwikkeling van de DERA vindt plaats door de werkgroep architectuur. De Koninklijke Bibliotheek (KB), Het Utrechts Archief, het Nationaal Archief (NA), de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Beeld en Geluid, de Universiteit Leiden, het Kennisinstituut Digitale Cultuur DEN en vertegenwoordigers van NDE-domeingroepen maken deel uit van deze werkgroep. In de komende periode wordt bekeken hoe het beheer van de DERA structureel vorm kan krijgen.
 

Huidige versie van 20 feb 2019 om 22:41

Inleiding

De Digitaal Erfgoed Referentie Architectuur (DERA) heeft als doel architectuurkaders op te stellen die bijdragen aan de concretisering van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. De DERA wordt stapsgewijs ontwikkeld. De Nationale Strategie onderscheidt de domeinen Zichtbaar, Bruikbaar en Houdbaar. De focus van DERA 1.0 en DERA 2.0 ligt op het domein Bruikbaar. De bedoeling is in DERA 3.0 ook aandacht te besteden aan Zichtbaar en Houdbaar.

DERA 1.0 bevatte gemeenschappelijke principes. DERA 2.0 is de eerste stap om deze te vertalen naar concrete requirements voor organisaties die deel uitmaken van het netwerk.

Bij het uitwerken van de DERA wordt aangesloten bij internationale standaarden. TOGAF wordt gebruikt als methode om het architectuurproces vorm te geven. ArchiMate is de standaard die gebruikt wordt voor het definiëren van architectuurconcepten en het beschrijven van architectuurproducten.