Applicatiefuncties: verschil tussen versies

Uit DERA
Ga naar: navigatie, zoeken
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'De bedrijfsfuncties in de DERA-keten worden ondersteund door verschillende applicatiefuncties. {{DisplayArchiMateDiagram|page=Id-ec73c64f-109a-bec5-fb6e-89929f7c41...')
 
 
Regel 11: Regel 11:
 
<dl>
 
<dl>
 
{{#arraymap:Ingestion,Controle,Uniformering|,|xqqx|
 
{{#arraymap:Ingestion,Controle,Uniformering|,|xqqx|
 +
<dt>xqqx</dt>
 +
<dd>{{#ask: [[Categorie:ApplicationFunctions]] [[Label::xqqx]]|mainlabel=-|?Documentation=}}</dd>
 +
|}}
 +
</dl>
 +
 +
==Beheer==
 +
Alle functionaliteiten gericht op het in stand houden van erfgoedinformatie en het verrijken daarvan met aanvullende informatie.
 +
 +
Rol: bronhouder.
 +
 +
<dl>
 +
{{#arraymap:Opslag,Beschrijving,Preservering,Verbinding termen,Registratie toegangs- en gebruiksrechten|,|xqqx|
 +
<dt>xqqx</dt>
 +
<dd>{{#ask: [[Categorie:ApplicationFunctions]] [[Label::xqqx]]|mainlabel=-|?Documentation=}}</dd>
 +
|}}
 +
</dl>
 +
 +
==Beschikbaarstelling==
 +
Alle functionaliteiten gericht op het bruikbaar maken, verbinden en beschikbaar stellen van erfgoedinformatie.
 +
 +
Rol: bronhouder, makelaar.
 +
 +
<dl>
 +
{{#arraymap:Verbinding externe metadatabronnen,Semantische verbinding,Transformatie,Voorbereiden publicatie|,|xqqx|
 +
<dt>xqqx</dt>
 +
<dd>{{#ask: [[Categorie:ApplicationFunctions]] [[Label::xqqx]]|mainlabel=-|?Documentation=}}</dd>
 +
|}}
 +
</dl>
 +
 +
==Ontsluiting==
 +
Alle functionaliteiten gericht op het toegankelijk maken van erfgoedinformatie en daarop gebaseerde diensten aan afnemers.
 +
 +
Rol: bronhouder, dienstverlener.
 +
 +
Betrokkenen: afnemer.
 +
 +
<dl>
 +
{{#arraymap:Ophalen,Vinden,Filtering,IAA,Gebruikersinteractie,M2M-interactie|,|xqqx|
 
<dt>xqqx</dt>
 
<dt>xqqx</dt>
 
<dd>{{#ask: [[Categorie:ApplicationFunctions]] [[Label::xqqx]]|mainlabel=-|?Documentation=}}</dd>
 
<dd>{{#ask: [[Categorie:ApplicationFunctions]] [[Label::xqqx]]|mainlabel=-|?Documentation=}}</dd>
 
|}}
 
|}}
 
</dl>
 
</dl>

Huidige versie van 11 okt 2021 om 01:15

De bedrijfsfuncties in de DERA-keten worden ondersteund door verschillende applicatiefuncties.

Ontvangst en verzameling van informatieobjecten en bijbehorende metadata. (ApplicationFunction) Ingestion Controle op correctheid, volledigheid, en specifieke eisen die de bronhouder aan de informatieobjecten en bijbehorende metadata stelt. (ApplicationFunction) Controle Uniformering van ontvangen informatieobjecten en bijbehorende metadata voor verdere verwerking. (ApplicationFunction) Uniformering Het vastleggen, bewaren en beheren van informatieobjecten. (ApplicationFunction) Opslag Het op zodanige wijze vastleggen, bewaren en beheren van informatieobjecten dat deze ook na verloop van tijd raadpleegbaar, toegankelijk en authentiek zijn. (ApplicationFunction) Preservering Het verbinden van beschrijvingen van informatieobjecten aan termen uit terminologiebronnen. (ApplicationFunction) Verbinding termen Het vastleggen van toegangs- en gebruiksrechten voor een informatieobject. (ApplicationFunction) Registratie toegangs- en gebruiksrechten Het semantisch verbinden van metadata uit verschillende bronnen. (ApplicationFunction) Semantische verbinding Het selecteren en voorbereiden van erfgoedinformatie zodat deze gepubliceerd kan worden en afnemers de bruikbaarheid van de gepubliceerde erfgoedinformatie kunnen bepalen. (ApplicationFunction) Voorbereiden publicatie Het omzetten van informatieobjecten en bijbehorende metadata naar een voor afnemers geschikt formaat. (ApplicationFunction) Transformatie Het, op basis van identificatie, authenticatie en autorisatie, bieden van toegang of het weigeren van toegang indien de afnemer niet geautoriseerd is voor toegang tot de erfgoedinformatie. (ApplicationFunction) IAA Het bieden van mens-machine-interactie (zoals gebruikersinterfaces, apps, etc.) voor het raadplegen van erfgoedinformatie. (ApplicationFunction) Gebruikersinteractie Het bieden van machine-machine-interactie (zoals API’s) voor het raadplegen van erfgoedinformatie. (ApplicationFunction) M2M-interactie Het op basis van gericht en exploratief zoeken lokaliseren van de gewenste erfgoedinformatie. (ApplicationFunction) Vinden Het beschrijven van karakteristieken van informatieobjecten, waaronder identificerende kenmerken en relaties. (ApplicationFunction) Beschrijving Het weglaten van erfgoedinformatie die voor de afnemer niet relevant is. (ApplicationFunction) Filtering Het leggen van verbindingen met externe metadatabronnen. (ApplicationFunction) Verbinding externe metadatabronnen Het ophalen van erfgoedinformatie in een voor de afnemer geschikt formaat. (ApplicationFunction) Ophalen ArchiMateNote DERA-keten BusinessFunction Ontsluiting BusinessFunction Beschikbaarstelling BusinessFunction Beheer BusinessFunction Inwinning AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 06-03-2022 04:25:07 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 06-03-2022 04:25:07 CET
   
   

Inwinning

Alle functionaliteiten gericht op het actief en passief ontvangen en verzamelen van informatieobjecten en bijbehorende metadata en het verwerken ervan tot een voor beheer geschikt formaat.

Rol: bronhouder.

Betrokkenen: producent, rechthebbende.

Ingestion
Ontvangst en verzameling van informatieobjecten en bijbehorende metadata.
Controle
Controle op correctheid, volledigheid, en specifieke eisen die de bronhouder aan de informatieobjecten en bijbehorende metadata stelt.
Uniformering
Uniformering van ontvangen informatieobjecten en bijbehorende metadata voor verdere verwerking.

Beheer

Alle functionaliteiten gericht op het in stand houden van erfgoedinformatie en het verrijken daarvan met aanvullende informatie.

Rol: bronhouder.

Opslag
Het vastleggen, bewaren en beheren van informatieobjecten.
Beschrijving
Het beschrijven van karakteristieken van informatieobjecten, waaronder identificerende kenmerken en relaties.
Preservering
Het op zodanige wijze vastleggen, bewaren en beheren van informatieobjecten dat deze ook na verloop van tijd raadpleegbaar, toegankelijk en authentiek zijn.
Verbinding termen
Het verbinden van beschrijvingen van informatieobjecten aan termen uit terminologiebronnen.
Registratie toegangs- en gebruiksrechten
Het vastleggen van toegangs- en gebruiksrechten voor een informatieobject.

Beschikbaarstelling

Alle functionaliteiten gericht op het bruikbaar maken, verbinden en beschikbaar stellen van erfgoedinformatie.

Rol: bronhouder, makelaar.

Verbinding externe metadatabronnen
Het leggen van verbindingen met externe metadatabronnen.
Semantische verbinding
Het semantisch verbinden van metadata uit verschillende bronnen.
Transformatie
Het omzetten van informatieobjecten en bijbehorende metadata naar een voor afnemers geschikt formaat.
Voorbereiden publicatie
Het selecteren en voorbereiden van erfgoedinformatie zodat deze gepubliceerd kan worden en afnemers de bruikbaarheid van de gepubliceerde erfgoedinformatie kunnen bepalen.

Ontsluiting

Alle functionaliteiten gericht op het toegankelijk maken van erfgoedinformatie en daarop gebaseerde diensten aan afnemers.

Rol: bronhouder, dienstverlener.

Betrokkenen: afnemer.

Ophalen
Het ophalen van erfgoedinformatie in een voor de afnemer geschikt formaat.
Vinden
Het op basis van gericht en exploratief zoeken lokaliseren van de gewenste erfgoedinformatie.
Filtering
Het weglaten van erfgoedinformatie die voor de afnemer niet relevant is.
IAA
Het, op basis van identificatie, authenticatie en autorisatie, bieden van toegang of het weigeren van toegang indien de afnemer niet geautoriseerd is voor toegang tot de erfgoedinformatie.
Gebruikersinteractie
Het bieden van mens-machine-interactie (zoals gebruikersinterfaces, apps, etc.) voor het raadplegen van erfgoedinformatie.
M2M-interactie
Het bieden van machine-machine-interactie (zoals API’s) voor het raadplegen van erfgoedinformatie.