Id-4693d63bfd224659a6858aa636018832

Uit DERA
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > DERA 4.0 > InfluenceRelationships > Id-4693d63bfd224659a6858aa636018832
ArchiMate-relatie Id-4693d63bfd224659a6858aa636018832
ArchiMate_InfluenceRelationship.png
Relatietype  : InfluenceRelationship
Relatie-id  : Id-fd411249-f816-51ee-e072-3a3ef5cbc882
ArchiMate-model  : DERA 4.0
Vanaf  : Vindbare termen in terminologiebronnen (Product)
Naar  : Doorzoekbaar via zoekingang (Requirement)
ArchiMate-views  : 
Contextdiagram
De metadata van termen zijn doorzoekbaar via een zoekingang. De dienst raadpleegt hiertoe gelijktijdig de diensten ''Gepubliceerde metadata van termen in terminologiebron'' van de bronhouders. (Requirement) Doorzoekbaar via zoekingang Dienst waarmee afnemers termen in terminologiebronnen van bronhouders op uniforme, sectoroverschrijdende wijze kunnen vinden. Afnemers krijgen hierdoor inzicht in de termen die in het Netwerk Digitaal Erfgoed worden aangeboden zonder te hoeven weten hoe individuele bronhouders hun termen toegankelijk maken. De dienst staat ook bekend als ‘Termennetwerk’. Voor het vinden van termen doorzoekt de dienst de metadata van termen. Deze metadata zijn afkomstig van bronhouders. Per gevonden term geeft de dienst specifieke metadata terug waarmee afnemers de betekenis van een term kunnen begrijpen. Als afnemers meer metadata over de term willen hebben, dienen zij deze op te vragen bij de bronhouder. De dienst wordt beheerd door een ''Beheerder netwerkvoorziening''. Er kan één instantie van de dienst zijn die alle termen in het netwerk vindbaar maakt. Er kunnen ook meerdere instanties van zijn, waarbij elke instantie specifieke termen vindbaar maakt - bijvoorbeeld cultuurhistorische of bibliothecaire termen. Instanties hanteren dezelfde standaarden voor het uitwisselen van informatie. Dit stelt afnemers in staat om alle instanties op dezelfde wijze te bevragen. (Product) Vindbare termen in terminologiebr- onnen InfluenceRelationship Deze svg is op 27-04-2024 18:02:28 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 27-04-2024 18:02:28 CEST