Requirements bronhouder metadata verrijkingen

Uit DERA
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > DERA 4.0 > Views > Requirements bronhouder metadata verrijkingen
Requirements bronhouder metadata verrijkingen
De rol van het verrijken van digitaal erfgoed. Verrijken kan op een gestructureerde manier en op een ongestructureerde manier. Ongestructureerd is bijvoorbeeld het toevoegen van commentaar of het leggen van links. Gestructureerd is het systematisch op een vooraf gedefinieerde manier toevoegen van bepaalde velden of coördinaten. Gestructureerd verrijken wordt bijvoorbeeld gedaan met vrijwilligers projecten die foto's metadateren of kaarten georefereren (BusinessRole) Bronhouder metadata verrijkingen Zorgdragen dat de metadata van verrijkingen beheerd wordt. (BusinessFunction) Beheer metadata verrijkingen ArchiMateNote Eisen aan gedrag Maak afspraken over structurering en standaarden zodat de verrijkingen geautomatiseerd kunnen worden overgenomen door een bronhouder. (Requirement) Maak afspraken Zorg dat verrijkingen middels duurzame identifiers gekoppeld zijn aan erfgoedobjecten. (Requirement) Hanteer duurzame identifiers Zorg dat bij gestructureerde verrijkingen gebruik wordt gemaakt van gedeelde terminologiebronnen. (Requirement) Hanteer gedeelde terminologiebronnen Zorg dat verrijkingen onafhankelijk opgeslagen zijn van website of collectiebeheersysteem zodat ze behouden blijven en overdraagbaar zijn. (Requirement) Sla verrijkingen separaat op Zorg dat de gebruiksrechten of licenties van de verrijking wordt vastgelegd. (Requirement) Registreer gebruiksrechten Zorg dat de metadata in een overeengekomen formaat worden gepubliceerd, zodat bronhouders de verrijkte metadata in hun bronsysteem kunnen overnemen. (Requirement) Publiceer in overeengekomen formaat Zorg dat de gepubliceerde metadata middels een duurzame identifier aan het erfgoedobject is gekoppeld. (Requirement) Publiceer objectverwijzing Zorg dat, waar mogelijk, verrijkingen in een gestandaardiseerd formaat (bijv. Web Annotation standaard) worden gepubliceerd. (Requirement) Publiceer in een gestandaardiseerd formaat Zorg dat de gebruiksrechten van de verrijking gepubliceerd worden. Gebruik hiervoor een gestandaardiseerde en machineleesbare rechtenverklaring, zoals van Creative Commons of RightsStatements.org. (Requirement) Publiceer gebruiksrechten Zorg dat versies van verrijkingen in beheer blijven. Door de tijd heen kunnen nieuwe versies van verrijkingen beschikbaar komen (bijvoorbeeld door verbeteringen in technologie, of door het vervallen van beperkingen op openbaarmaking). Deze versies moeten onafhankelijk van elkaar kunnen bestaan, zodat de versie die door een afnemer gebruikt is kan worden vastgesteld en zo nodig teruggevonden (bijvoorbeeld in het kader van onderzoek). (Requirement) Versioneer verrijkingen Zorg dat versies van verrijkingen gepubliceerd worden. Door de tijd heen kunnen nieuwe versies van verrijkingen beschikbaar komen (bijvoorbeeld door verbeteringen in technologie, of door het vervallen van beperkingen op openbaarmaking). Deze versies moeten onafhankelijk van elkaar kunnen bestaan, zodat de versie die door een afnemer gebruikt is kan worden vastgesteld en zo nodig teruggevonden (bijvoorbeeld in het kader van onderzoek). (Requirement) Publiceer versies van verrijkingen Zorg dat provenance-informatie wordt vastgelegd. Dit geldt in het bijzonder voor metadata die (nog) niet opgenomen is of wordt in de bron. Zodra metadata door de bronhouder wordt opgenomen in de eigen registratie, is deze onderdeel van de bron met bijbehorende kwaliteitsstandaarden en hoeft daar geen uitgebreide provenance meer bij vastgelegd te worden. (Requirement) Registreer provenance Hanteer (een implementatie van) de W3C provenance ontology PROV-O voor publicatie van relevante provenance-informatie. (Requirement) Publiceer provenance Dienst waarmee afnemers metadata van verrijkingen kunnen opvragen. (Product) Gepubliceerde metadata verrijkingen ArchiMateNote Functionele eisen aan de dienst De metadata zijn beschikbaar in een gestandaardiseerd vocabulaire dat past bij de aard van de verrijking. (Requirement) Beschikbaar in gestandaardiseerd vocabulaire De relatie tussen de verrijkte metadata en de bron is opvraagbaar. (Requirement) Expliciete relaties Bronhouders kunnen, op basis van afspraken over de wijze van registratie, de verrijkingen geautomatiseerd opnemen in de eigen registratie. (Requirement) Geautomatiseerd verwerkbaar ArchiMateNote Functionele eisen aan de dienst Verrijkingen zijn afzonderlijk verwijsbaar en opvraagbaar. (Requirement) Afzonderlijk verwijsbaar en opvraagbaar De relatie tussen verrijking en bron is opvraagbaar. (Requirement) Expliciete relaties Waar mogelijk zijn verrijkingen in een toepasselijk gestandaardiseerd formaat (bijv. Web Annotation standaard) beschikbaar. (Requirement) Beschikbaar in gestandaardiseerd formaat Het zorgdragen dat verrijkingen als eigenstandig informatieobject beheer worden. (BusinessFunction) Beheer verrijkingen Zorgdragen dat de metadata van verrijkingen toegankelijk worden gemaakt voor afnemers. (BusinessFunction) Publicatie metadata verrijkingen Zorgdragen dat verrijkingen toegankelijk worden gemaakt voor afnemers. (BusinessFunction) Publicatie verrijkingen Dienst waarmee afnemers metadata verrijkingen als informatieobject kunnen opvragen. (Product) Gepubliceerde verrijkingen ArchiMateNote Niet-functionele eisen aan de dienst Verrijkingen zijn duurzaam beschikbaar. (Requirement) Duurzaam beschikbaar ServingRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 16-05-2024 13:22:59 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 16-05-2024 13:22:59 CEST
Legenda
   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Requirements bronhouder metadata verrijkingen
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-f1a2b0c3-1e56-e414-c3bf-a7569e7f2ee9
ArchiMate-model  : DERA 4.0
Label  : Requirements bronhouder metadata verrijkingen
Elementen  : 
Relaties  :