Id-93b4f388168849e4b31ba58d88831c1e

Uit DERA
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > DERA 4.0 > ServingRelationships > Id-93b4f388168849e4b31ba58d88831c1e
ArchiMate-relatie Id-93b4f388168849e4b31ba58d88831c1e
ArchiMate_ServingRelationship.png
Relatietype  : ServingRelationship
Relatie-id  : Id-e6b1caac-7b22-8d00-c2f3-be0a3f115a16
ArchiMate-model  : DERA 4.0
Vanaf  : Gepubliceerde metadata van termen in terminologiebron (Product)
Naar  : Vindbare termen in terminologiebronnen (Product)
ArchiMate-views  : 
Contextdiagram
Dienst waarmee afnemers de metadata van termen kunnen opvragen bij de bronhouder van een terminologiebron. (Product) Gepubliceerde metadata van termen in terminologiebr- on Dienst waarmee afnemers termen in terminologiebronnen van bronhouders op uniforme, sectoroverschrijdende wijze kunnen vinden. Afnemers krijgen hierdoor inzicht in de termen die in het Netwerk Digitaal Erfgoed worden aangeboden zonder te hoeven weten hoe individuele bronhouders hun termen toegankelijk maken. De dienst staat ook bekend als ‘Termennetwerk’. Voor het vinden van termen doorzoekt de dienst de metadata van termen. Deze metadata zijn afkomstig van bronhouders. Per gevonden term geeft de dienst specifieke metadata terug waarmee afnemers de betekenis van een term kunnen begrijpen. Als afnemers meer metadata over de term willen hebben, dienen zij deze op te vragen bij de bronhouder. De dienst wordt beheerd door een ''Beheerder netwerkvoorziening''. Er kan één instantie van de dienst zijn die alle termen in het netwerk vindbaar maakt. Er kunnen ook meerdere instanties van zijn, waarbij elke instantie specifieke termen vindbaar maakt - bijvoorbeeld cultuurhistorische of bibliothecaire termen. Instanties hanteren dezelfde standaarden voor het uitwisselen van informatie. Dit stelt afnemers in staat om alle instanties op dezelfde wijze te bevragen. (Product) Vindbare termen in terminologiebr- onnen ServingRelationship Deze svg is op 09-04-2024 09:20:12 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 09-04-2024 09:20:12 CEST