Metadatabeheersysteem

Uit DERA
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-element Metadatabeheersysteem
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : Id-c7d39afa-2acb-e69a-3cd8-8b8d9553564e
ArchiMate-model  : DERA 4.0
Label  : Metadatabeheersysteem
Documentatie  : Component die verantwoordelijk is voor het beheer van beschrijvende, structurele en administratieve metadata die nodig is voor, onder andere:
  • het identificeren en vinden van objecten;
  • het leggen van relaties tussen individuele objecten die gezamenlijk een eenheid vormen;
  • het vastleggen van de relaties naar de beschreven objecten;
  • het (stellen van eisen aan het) gebruik van objecten.
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Component die verantwoordelijk is voor het beheer van beschrijvende, structurele en administratieve metadata die nodig is voor, onder andere: * het identificeren en vinden van objecten; * het leggen van relaties tussen individuele objecten die gezamenlijk een eenheid vormen; * het vastleggen van de relaties naar de beschreven objecten; * het (stellen van eisen aan het) gebruik van objecten. (ApplicationComponent) Metadatabehe- ersysteem Component die fungeert als aanleverpunt voor metadata uit externe bronnen. De aangeleverde meta data wordt geïntegreerd met andere metadata door de metadataintegratiecomponent. (ApplicationComponent) Metadataopna- mepunt Component die verantwoordelijk is voor het leveren van (datasets van) informatieobjecten en de aan die informatieobjecten verbonden metadata in een voor de afnemer bruikbare vorm. (ApplicationComponent) Erfgoedinform- atiepublicatiec- omponent ApplicationComponent M2M Applicatieinterf- ace Het beschrijven van karakteristieken van informatieobjecten, waaronder identificerende kenmerken en relaties. (ApplicationFunction) Beschrijving Het vastleggen van toegangs- en gebruiksrechten voor een informatieobject. (ApplicationFunction) Registratie toegangs- en gebruiksrechte- n Component die verantwoordelijk is voor het semantisch verbinden van metadata. Geïntegreerde metadata kan desgewenst als verrijking worden overgenomen in het metadatabeheersysteem. (ApplicationComponent) Metadatainteg- ratiecomponent Component die ingekomen data controleert op correctheid en volledigheid en de data uniformeert zodat deze geschikt is voor beheer. (ApplicationComponent) Data- opnamecompo- nent Component die het gebruik van externe metadata, zoals termen uit een terminologiebron, in het metadatabeheersysteem ondersteunt. (ApplicationComponent) Metadataopna- mepunt Component die verantwoordelijk is voor het beheer van digitale informatieobjecten, inclusief de technische en administratieve metadata die nodig is om het informatieobject te kunnen beheren. (ApplicationComponent) Informatieobje- ctenbeheersys- teem Grouping Beheerplatform FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship AggregationRelationship FlowRelationship Deze svg is op 20-04-2023 06:41:28 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 20-04-2023 06:41:28 CEST