Annotatiebeheersysteem

Uit DERA
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Contextdiagram
ApplicationComponent Annotatiebehe- ersysteem Een terminologiebron is een verzameling gepubliceerde termen die onder regie van een bronhouder worden beheerd. (BusinessObject) Terminologieb- ron De rol van het verrijken van digitaal erfgoed. Verrijken kan op een gestructureerde manier en op een ongestructureerde manier. Ongestructureerd is bijvoorbeeld het toevoegen van commentaar of het leggen van links. Gestructureerd is het systematisch op een vooraf gedefinieerde manier toevoegen van bepaalde velden of coördinaten. Gestructureerd verrijken wordt bijvoorbeeld gedaan met vrijwilligers projecten die foto's metadateren of kaarten georefereren (BusinessRole) Bronhouder metadata verrijkingen ApplicationComponent Collectiebehe- ersysteem Het vastleggen van toegangs- en gebruiksrechten voor een informatieobject. (ApplicationFunction) Registratie toegangs- en gebruiksrecht- en Het beschrijven van karakteristieken van informatieobjecten, waaronder identificerende kenmerken en relaties. (ApplicationFunction) Beschrijving ApplicationComponent (Semi- )automatisch verrijkingssyst- eem BusinessObject Verrijkte metadata Het vastleggen, bewaren en beheren van informatieobjecten. (ApplicationFunction) Opslag Het op zodanige wijze vastleggen, bewaren en beheren van informatieobjecten dat deze ook na verloop van tijd raadpleegbaar, toegankelijk en authentiek zijn. (ApplicationFunction) Preservering Het semantisch verbinden van metadata uit verschillende bronnen. (ApplicationFunction) Semantische verbinding Het inwinnen van verrijkingen die vanuit een ander platform beschikbaar worden gesteld. (ApplicationFunction) Inwinnen verrijkingen Het vastleggen van herkomstinformatie (provenance) bij metadata die in de gepubliceerde erfgoedinformatie geïntegreerd wordt. (ApplicationFunction) Provenancere- gistratie BusinessObject Metadata verrijkingen AccessRelationship R ServingRelationship FlowRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship FlowRelationship FlowRelationship AccessRelationship W RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship AccessRelationship W Deze svg is op 18-05-2024 03:12:55 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 18-05-2024 03:12:55 CEST