Overzicht doelen en principes

Uit DERA
Id-967aeaae-3659-17d7-416e-ec3792e2375d
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > DERA 3.0 > Views > Overzicht doelen en principes
Overzicht doelen en principes
ArchiMateNote Strategisch doel Bij het beheren of aanbieden van erfgoedinformatie richten de erfgoedinstellingen zich op de bruikbaarheid voor de gebruikers. (Goal) Grotere maatschappelijke waarde door de gebruiker centraal te stellen ArchiMateNote Operationele doelen Erfgoedinstellingen moeten samenwerken om hun erfgoedinformatie beter bruikbaar te maken voor gebruikers. Samenwerking zorgt voor afspraken over de manier waarop informatie toegankelijk wordt gemaakt en wordt uitgewisseld. Samenwerking stelt erfgoedinstellingen in staat om elkaars kennis en voorzieningen te benutten. (Goal) 4. Erfgoedinstellingen werken samen De gebruiker moet kunnen vaststellen of gevonden erfgoedinformatie voldoet aan de eisen van zijn/haar toepassing. Hierbij kan men o.a. denken aan inhoudelijke bruikbaarheid van een specifiek object (is de foto van het betreffende onderwerp?), van een selectie (zijn dit alle beschikbare foto’s van het betreffende onderwerp?), of aan betrouwbaarheid (is de informatie authentiek?). (Goal) 2. Gebruiker kan de bruikbaarheid van erfgoedinformatie vaststellen De gebruiker moet op een efficiënte manier relevante erfgoedinformatie kunnen selecteren en de context van deze informatie kunnen opvragen, zonder hierbij te worden gehinderd door het feit dat erfgoedinformatie door verschillende instellingen wordt beheerd en aangeboden. (Goal) 1. Gebruiker kan ongehinderd door erfgoedinformatie navigeren Gebruikers moeten de gezamenlijke erfgoedinformatie kunnen combineren met andere informatie of informatie kunnen toevoegen. Dit varieert van het toevoegen van nieuwe informatie met als doel deze publiek te maken (zoals bij crowdsourcing) tot het toevoegen van vertrouwelijk informatie voor persoonlijk gebruik (zoals binnen de wetenschap nodig kan zijn). De toegevoegde informatie kan nieuwe informatie zijn (zoals bij genealogische toepassingen) of bestaande informatie (zoals Wikipedia). De bronhouder kan besluiten of de toegevoegde informatie geschikt is om opgenomen te worden in het eigen bronsysteem. (Goal) 3. Gebruiker kan informatie toevoegen ArchiMateNote Principes De gebruiker moet de authenticiteit van erfgoedinformatie kunnen vaststellen (o.a. herkomst en bewerkingen). (Principle) 1. Zorg dat de authenticiteit van erfgoedinformatie duidelijk is De gebruiker moet de beschikbaarheid van erfgoedinformatie kunnen vaststellen. Dit betreft zowel de vorm van beschikbaarheid (toegang, autorisatie, formaat) als de termijn (is een video op lange termijn beschikbaar en kan deze dan nog worden gestreamd?) (Principle) 2. Zorg dat de beschikbaarheid van erfgoedinformatie duidelijk is Erfgoed moet als zodanig herkenbaar zijn en moet worden aangeboden op een manier die voor gebruikers eenvoudig te gebruiken is. (Principle) 3. Zorg dat informatie herkenbaar en gebruiksvriendelijk wordt aangeboden Erfgoedinformatie moet zodanig zijn beschreven dat het voor een gebruiker duidelijk is wat voor soort erfgoed het betreft en in welke vorm. Soortgelijke erfgoedinformatie moet op dezelfde manier zijn beschreven. (Principle) 4. Zorg voor eenduidige beschrijving van erfgoedinformatie Betekenis en interpretatie van erfgoedinformatie is afhankelijk van de context. De context moet worden vastgelegd door te verwijzen naar gerelateerde en beheerde erfgoedinformatie, definities, etc. (Principle) 5. Zorg dat erfgoedinformatie verwijst Erfgoedinformatie is verwijsbaar wanneer er relaties tussen deze en andere erfgoedinformatie kunnen worden gelegd. Gebruikers moeten dat kunnen doen om bestaande data via verwijzingen te hergebruiken of te verrijken. (Principle) 6. Zorg dat erfgoedinformatie verwijsbaar is Erfgoedinformatie is zeer divers, zowel in aard als in omvang. De diversiteit is inherent aan de organisatorische verscheidenheid van bronhouders. Een grote erfgoedinstelling heeft bijvoorbeeld andere mogelijkheden dan een kleine erfgoedinstelling. Ook is er grote inhoudelijke verscheidenheid tussen bronhouders. Informatie van een archief is bijvoorbeeld wezenlijk anders dan informatie van een museum – en daarmee ook de wijze waarop de informatie beschreven wordt. Deze diversiteit moet gerespecteerd worden. (Principle) 7. Respecteer de diversiteit van erfgoedinformatie Gedistribueerde erfgoedinformatie is informatie die bijeen kan worden gebracht vanuit meerdere bronsystemen. Informatie wordt niet centraal aangeboden door één voorziening van één organisatie maar decentraal door meerdere voorzieningen van meerdere organisaties. Daarbij is elke organisatie een onafhankelijk knooppunt en elke voorziening een onafhankelijke toepassing. Tezamen vormen de organisaties en hun voorzieningen een netwerk dat informatie uitwisselt volgens gedeelde afspraken. (Principle) 8. Zorg voor gedistribueerde erfgoedinformatie Deze svg is op 04-05-2020 01:42:44 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 04-05-2020 01:42:44 CEST
Legenda


Originele kleuren
ID
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Type
   
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Overzicht doelen en principes