Overzicht doelen en principes

Uit DERA
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > DERA 4.0 > Views > Overzicht doelen en principes
Overzicht doelen en principes
ArchiMateNote Strategisch doel Bij het beheren of aanbieden van erfgoedinformatie richten de erfgoedinstellingen zich op de bruikbaarheid voor de gebruikers. (Goal) Grotere maatschappelijke waarde door de gebruiker centraal te stellen ArchiMateNote Operationele doelen Erfgoedinstellingen moeten samenwerken om hun erfgoedinformatie beter bruikbaar te maken voor gebruikers. Samenwerking zorgt voor afspraken over de manier waarop informatie toegankelijk wordt gemaakt en wordt uitgewisseld. Samenwerking stelt erfgoedinstellingen in staat om elkaars kennis en voorzieningen te benutten. (Goal) Erfgoedinstellingen werken samen De gebruiker moet kunnen vaststellen of gevonden erfgoedinformatie voldoet aan de eisen van zijn/ haar toepassing. Hierbij kan men onder andere denken aan inhoudelijke bruikbaarheid van een specifiek object (is de foto van het betreffende onderwerp?) of van een selectie (zijn dit alle beschikbare foto’s van het betreffende onderwerp?) (Goal) Gebruiker kan de bruikbaarheid van erfgoedinformatie vaststellen De gebruiker moet op een efficiënte manier relevante erfgoedinformatie kunnen selecteren en de context van deze informatie kunnen opvragen, zonder hierbij te worden gehinderd door het feit dat erfgoedinformatie door verschillende instellingen wordt beheerd en aangeboden. (Goal) Gebruiker kan ongehinderd door erfgoedinformatie navigeren Gebruikers moeten de gezamenlijke erfgoedinformatie kunnen combineren met andere informatie, of informatie kunnen toevoegen. Dit varieert van het toevoegen van nieuwe informatie, met als doel deze publiek te maken (zoals bij crowdsourcing), tot het toevoegen van vertrouwelijke informatie voor persoonlijk gebruik (zoals binnen de wetenschap nodig kan zijn). De toegevoegde informatie kan nieuwe informatie zijn (zoals bij genealogische toepassingen), of bestaande informatie (zoals Wikipedia). De bronhouder kan besluiten of de toegevoegde informatie geschikt is om opgenomen te worden in het eigen bronsysteem. (Goal) Gebruiker kan informatie toevoegen De gebruiker moet kunnen vaststellen of de erfgoedinformatie duurzaam toegankelijk is. Erfgoedinformatie moet, zolang dat nodig is, door de tijd heen vindbaar, toegankelijk en interpreteer baar zijn voor de gebruiker. Erfgoedinstellingen dienen daarbij aan te geven wie de doelgroep(en) zijn waarvoor deze informatie toegankelijk gemaakt is. Interpreteerbaarheid van erfgoedinformatie is mede afhankelijk van bestands formaten, software en hardware en de ‘knowledge base’(*) van de gebruiker. <sub><small>(*) Met ‘knowledge base’ bedoelen we: alle instrumenten die een gebruiker voorhanden moet hebben om informatie te kunnen begrijpen. Dat betekent: technische hulpmiddelen als hardware, software, besturingssystemen. Maar ook kennis van de taal of bijvoorbeeld kunnen lezen of horen. Als bronhouder kun je dit niet allemaal vooraf weten, maar je dient zoveel mogelijk informatie vast te leggen op basis waarvan een gebruiker, nu en in de toekomst, erfgoedinformatie kan vinden, openen en begrijpen.</small></sub> (Goal) Gebruiker kan de duurzame toegankelijkheid van erfgoedinformatie vaststellen ArchiMateNote Principes De gebruiker moet kunnen vaststellen dat erfgoedinformatie integer, betrouwbaar en authentiek is. (Principle) Zorg dat de authenticiteit van erfgoedinformatie duidelijk is De gebruiker moet de beschikbaarheid van erfgoedinformatie kunnen vaststellen. Dit betreft zowel de vorm van beschikbaarheid (toegang, autorisatie, formaat) als de termijn (is een video op lange termijn beschikbaar en kan deze dan nog worden gestreamd?). (Principle) Zorg dat de beschikbaarheid van erfgoedinformatie duidelijk is Erfgoed moet als zodanig herkenbaar zijn en moet worden aangeboden op een manier die voor gebruikers eenvoudig te gebruiken is. (Principle) Zorg dat informatie herkenbaar en gebruiksvriendelijk wordt aangeboden Erfgoedinformatie moet zodanig zijn beschreven dat het voor een gebruiker altijd duidelijk is wat voor soort erfgoed het betreft en in welke vorm. Soortgelijke erfgoedinformatie moet op dezelfde manier zijn beschreven. Beschrijvingen van erfgoedinformatie houden rekening met de door de bronhouder veronderstelde kennis bij de gebruiker. (Principle) Zorg voor eenduidige beschrijving van erfgoedinformatie Betekenis en interpretatie van erfgoedinformatie is afhankelijk van de context. De context moet worden vastgelegd door te verwijzen naar gerelateerde en beheerde erfgoedinformatie, definities, etc. (Principle) Zorg dat erfgoedinformatie verwijst Erfgoedinformatie is verwijsbaar wanneer er relaties tussen deze en andere erfgoedinformatie kunnen worden gelegd. Gebruikers moeten dat kunnen doen om bestaande data via verwijzingen te hergebruiken of te verrijken. (Principle) Zorg dat erfgoedinformatie verwijsbaar is Erfgoedinformatie is zeer divers, zowel in aard als omvang. De diversiteit is inherent aan de organisatorische verscheidenheid van bronhouders. Een grote erfgoedinstelling heeft bijvoorbeeld andere mogelijkheden dan een kleine erfgoedinstelling. Ook is er grote inhoudelijke verscheidenheid tussen bronhouders. Informatie van een archief is bijvoorbeeld wezenlijk anders dan informatie van een museum – en daarmee ook de wijze waarop de informatie beschreven wordt. Deze diversiteit moet gerespecteerd worden. (Principle) Respecteer de diversiteit van erfgoedinformatie Gedistribueerde erfgoedinformatie is informatie die bijeen kan worden gebracht vanuit meerdere bronsystemen. Informatie wordt niet centraal aangeboden door één voorziening van één organisatie, maar decentraal door meerdere voorzieningen van meerdere organisaties. Daarbij is elke organisatie een onafhankelijk knooppunt en elke voorziening een onafhankelijke toepassing. Tezamen vormen de organisaties en hun voorzieningen een netwerk dat informatie uitwisselt volgens gedeelde afspraken. (Principle) Zorg voor gedistribueerde erfgoedinformatie Deze svg is op 13-07-2024 12:47:33 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 13-07-2024 12:47:33 CEST
Legenda
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.