Bronhouder datasets

Uit DERA
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > DERA 4.0 > BusinessRoles > Bronhouder datasets
Contextdiagram
BusinessRole Bronhouder datasets Zorgdragen dat datasets toegankelijk worden gemaakt voor afnemers. (BusinessFunction) Publicatie datasets Dienst waarmee afnemers datasets kunnen opvragen of doorzoeken bij de bronhouder. (Product) Gepubliceerde datasets Zorgdragen dat de metadata van datasets beheerd wordt. (BusinessFunction) Beheer metadata van datasets BusinessRole Bronhouder metadata Dienst waarmee afnemers datasets van bronhouders op uniforme, sectoroverschrijdende wijze kunnen vinden. Afnemers krijgen hierdoor inzicht in de datasets die in het Netwerk Digitaal Erfgoed worden aangeboden zonder te hoeven weten welke bronhouders er allemaal zijn en waar zij hun datasets toegankelijk maken. De dienst staat ook bekend als ‘Datasetregister’. De dienst bevat geen datasets, enkel metadata van datasets, zoals de naam, de maker, de uitgever en de online locatie waar ze gepubliceerd zijn. De metadata zijn afkomstig van bronhouders. De metadata kunnen doorzocht worden door afnemers. Per gevonden dataset geeft de dienst informatie terug over de online vindplaats van de metadata. De dienst wordt beheerd door een ''Beheerder netwerkvoorziening''. Er kan één instantie van de dienst zijn die alle datasets in het netwerk vindbaar maakt. Er kunnen ook meerdere instanties van zijn, waarbij elke instantie specifieke datasets vindbaar maakt − bijvoorbeeld kunsthistorische of museale datasets. Instanties hanteren dezelfde standaarden voor het uitwisselen van informatie. Dit stelt afnemers in staat om alle instanties op dezelfde wijze te bevragen. (Product) Vindbare datasets Dienst waarmee afnemers de metadata van datasets kunnen opvragen bij de bronhouder. (Product) Gepubliceerde metadata van datasets Zorgdragen dat de metadata van datasets geregistreerd worden bij de dienst ''Vindbare datasets''. De datasets worden hierdoor op uniforme, sectoroverschrijdende wijze vindbaar voor afnemers in het Netwerk Digitaal Erfgoed. Deze bedrijfsfunctie vereist dat een bronhouder de metadata van haar datasets al aanbiedt via de dienst ''Gepubliceerde metadata van datasets''. (BusinessFunction) Registratie metadata van datasets bij dienst 'Vindbare datasets' Zorgdragen dat de metadata van datasets toegankelijk worden gemaakt voor afnemers. (BusinessFunction) Publicatie metadata van datasets Zorgdragen dat datasets beheerd worden. (BusinessFunction) Beheer datasets AssignmentRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship SpecializationRelationship ServingRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 10-04-2024 11:38:51 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 10-04-2024 11:38:51 CEST