Id-545e0c833bd24a099bf86285e75c991a

Uit DERA
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > DERA 4.0 > AssignmentRelationships > Id-545e0c833bd24a099bf86285e75c991a
ArchiMate-relatie Id-545e0c833bd24a099bf86285e75c991a
ArchiMate_AssignmentRelationship.png
Relatietype  : AssignmentRelationship
Relatie-id  : Id-8aa4a13e-58a6-b96e-de88-768fa53ce5fc
ArchiMate-model  : DERA 4.0
Vanaf  : Bronhouder metadata informatieobject (BusinessRole)
Naar  : Beheer metadata cultuurhistorische objecten of informatieobjecten (BusinessFunction)
ArchiMate-views  : 
Contextdiagram
Rol: bronhouder metadata cultuurhistorisch object. Requirements: <ul> <li>Gebruik termen uit terminologiebronnen in de metadata. Dit zijn de aangrijpingspunten voor vindbaarheid in het netwerk, waardoor het mogelijk wordt om te zoeken op ‘wie’-, ‘wat’-, ‘waar’-, ‘wanneer’-vragen. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om gebruik te maken van gestandaardiseerde definities bij het beschrijven van cultuurhistorische objecten of informatieobjecten.</li> <li>Leg bij het gebruik van terminologiebronnen een relatie met de betreffende term met behulp van een duurzame identifier.</li> <li>Zorg dat de metadatering voldoet aan de (nog nader te bepalen) minimale kwaliteitseisen over de wijze van metadatering.</li> <li>Neem waar zinvol verrijkingen over die door derden worden aangeleverd. Als verrijkingen worden opgenomen, dient te worden bepaald of de toegevoegde informatie duurzaam toegankelijk moet worden gemaakt</li> <li>Zorg dat de auteursrechtelijke status van het object wordt vastgelegd.</li> <li>Druk de gebruiksrechten van de cultuurhistorische objecten en informatieobjecten per object uit, op basis van eigen inzicht, kennis en beleid. Dit kan zelfs voor verschillende verschijningen van het object (fysiek/analoog en digitale representatie) verschillen.</li> </ul> (BusinessFunction) Beheer metadata cultuurhistoris- che objecten of informatieobje- cten BusinessRole Bronhouder metadata informatieobje- ct AssignmentRelationship Deze svg is op 27-04-2024 19:45:53 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 27-04-2024 19:45:53 CEST