Gepubliceerde metadata van termen in terminologiebron

Uit DERA
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > DERA 4.0 > Products > Gepubliceerde metadata van termen in terminologiebron
Contextdiagram
Dienst waarmee afnemers de metadata van termen kunnen opvragen bij de bronhouder van een terminologiebron. (Product) Gepubliceerde metadata van termen in terminologiebr- on Grouping Diensten gericht op metadata De metadata zijn beschikbaar in een gestandaardiseerd vocabulaire dat past bij de aard van de termen, zoals SKOS of Schema.org. (Requirement) Beschikbaar in gestandaardis- eerd vocabulaire De metadata zijn doorzoekbaar via een zoekingang, een SPARQL-endpoint. (Requirement) Doorzoekbaar via zoekingang Grouping Diensten gericht op Termen De rol van terminologiebronhouder is het eigenaarschap en beheer van erfgoedtermen. Bijvoorbeeld het beheer van de Gemeenschappelijke Thesaurus voor Audiovisuele Archieven (GTAA). (BusinessRole) Bronhouder terminologiebr- on Dienst waarmee afnemers metadata kunnen opvragen bij de bronhouder. Dit gaat om alle soorten metadata. (Product) Gepubliceerde metadata Dienst waarmee afnemers termen in terminologiebronnen van bronhouders op uniforme, sectoroverschrijdende wijze kunnen vinden. Afnemers krijgen hierdoor inzicht in de termen die in het Netwerk Digitaal Erfgoed worden aangeboden zonder te hoeven weten hoe individuele bronhouders hun termen toegankelijk maken. De dienst staat ook bekend als ‘Termennetwerk’. Voor het vinden van termen doorzoekt de dienst de metadata van termen. Deze metadata zijn afkomstig van bronhouders. Per gevonden term geeft de dienst specifieke metadata terug waarmee afnemers de betekenis van een term kunnen begrijpen. Als afnemers meer metadata over de term willen hebben, dienen zij deze op te vragen bij de bronhouder. De dienst wordt beheerd door een ''Beheerder netwerkvoorziening''. Er kan één instantie van de dienst zijn die alle termen in het netwerk vindbaar maakt. Er kunnen ook meerdere instanties van zijn, waarbij elke instantie specifieke termen vindbaar maakt - bijvoorbeeld cultuurhistorische of bibliothecaire termen. Instanties hanteren dezelfde standaarden voor het uitwisselen van informatie. Dit stelt afnemers in staat om alle instanties op dezelfde wijze te bevragen. (Product) Vindbare termen in terminologiebr- onnen Eventuele relaties met termen in andere terminologiebronnen zijn expliciet vermeld in de metadata of in een aparte dataset, een ''linkset''. (Requirement) Expliciete relaties AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship ServingRelationship SpecializationRelationship ServingRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 06-04-2024 10:15:50 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 10:15:50 CEST