Id-999e2525-e13d-4bd3-8ed2-c1c19da5ba3f

Uit DERA
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > DERA 4.0 > AssignmentRelationships > Id-999e2525-e13d-4bd3-8ed2-c1c19da5ba3f
ArchiMate-relatie Id-999e2525-e13d-4bd3-8ed2-c1c19da5ba3f
ArchiMate_AssignmentRelationship.png
Relatietype  : AssignmentRelationship
Relatie-id  : Id-6ce14ac7-f2e8-7146-8391-bcc588b1861a
ArchiMate-model  : DERA 4.0
Vanaf  : Bronsysteem (ApplicationComponent)
Naar  : Beheren metadata dataset (ApplicationFunction)
ArchiMate-views  :