Metadataopnamepunt

Uit DERA
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-element Metadataopnamepunt
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : Id-681617ff-b68b-d439-cc6b-6ca69a08247c
ArchiMate-model  : DERA 4.0
Label  : Metadataopnamepunt
Documentatie  : Component die fungeert als aanleverpunt voor metadata uit externe bronnen. De aangeleverde meta data wordt geïntegreerd met andere metadata door de metadataintegratiecomponent.
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Component die fungeert als aanleverpunt voor metadata uit externe bronnen. De aangeleverde meta data wordt geïntegreerd met andere metadata door de metadataintegratiecomponent. (ApplicationComponent) Metadataopna- mepunt Component die verantwoordelijk is voor het beheer van beschrijvende, structurele en administratieve metadata die nodig is voor, onder andere: * het identificeren en vinden van objecten; * het leggen van relaties tussen individuele objecten die gezamenlijk een eenheid vormen; * het vastleggen van de relaties naar de beschreven objecten; * het (stellen van eisen aan het) gebruik van objecten. (ApplicationComponent) Metadatabehe- ersysteem Het leggen van verbindingen met externe metadatabronnen. (ApplicationFunction) Verbinding externe metadatabron- nen ApplicationComponent M2M Applicatieinter- face Grouping Beheerplatform Het Termennetwerk ([https://netwerkdigitaalerfgoed.nl/activiteiten/termennetwerk/]) (implementatie van de dienst ‘Vindbare termen’) zoekt in alle terminologiebronnen die als linked open data in het Netwerk Digitaal Erfgoed beschikbaar zijn. Het zoeken wordt aangestuurd door de metadataopnamepunten, die onderdeel zijn van bijvoorbeeld een collectiebeheersysteem of contentmanagementsysteem. Zie ook de beschrijving van het architectuurpatroon [[Vindbaar maken van gestandaardiseerde termen]]. (ApplicationComponent) Termennetwer- k Component die verantwoordelijk is voor het semantisch verbinden van metadata. Geïntegreerde metadata kan desgewenst als verrijking worden overgenomen in het metadatabeheersysteem. (ApplicationComponent) Metadatainteg- ratiecompone- nt In een Knowledge Graph komt informatie samen en wordt deze voorzien van extra verbindingen zodat erfgoedinformatie in context bevraagd kan worden. De Knowledge Graph maakt het mogelijk verbindingen te vinden tussen de erfgoedinformatie die bronhouders publiceren. Bijvoorbeeld: de ene bronhouder heeft informatie over een kunstvoorwerp, de andere over diens maker, een derde over de kunststroming waaronder het valt. De Knowledge Graph extraheert deze verbindingen en maakt ze bevraagbaar voor dienstverleners. Zie ook de beschrijving van het architectuurpatroon [[Vindbaar maken van verbindingen in erfgoedinformatie]]. (ApplicationComponent) Knowledge Graph Het leggen van verbindingen met externe metadatabronnen. (ApplicationFunction) Opnemen verrijkingen FlowRelationship AssignmentRelationship FlowRelationship AggregationRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 06-04-2024 14:20:05 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 14:20:05 CEST