Ontsluiting

Uit DERA
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-element Ontsluiting
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-65bfa410-aa50-547c-229d-1c2ce10b0acb
ArchiMate-model  : DERA 4.0
Label  : Ontsluiting
Documentatie  : Zorgdragen dat erfgoedinformatie bruikbaar en zichtbaar is, rekening houdend met de behoeften van de doelgroepen die de dienstverlener bedient.
Begrippenlijst  : Ja
Spellingvarianten  : ontsluiting
Type  : DERA-keten
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Zorgdragen dat erfgoedinformatie bruikbaar en zichtbaar is, rekening houdend met de behoeften van de doelgroepen die de dienstverlener bedient. (BusinessFunction) Ontsluiting Zorgdragen dat netwerkvoorzieningen voldoen aan functionele en niet-functionele requirements (zie ook het hoofdstuk [[Diensten]]). De netwerkvoorzieningen ondersteunen de informatieuitwisseling tussen bronhouders en dienstverleners. De bronhouders en dienstverleners moeten daarom de eisen formuleren waaraan de netwerkvoorzieningen moeten voldoen om hen in staat te stellen diensten te leveren. (BusinessFunction) Beheer netwerkvoorzi- ening Zorgdragen dat de metadata van datasets geregistreerd worden bij de dienst ''Vindbare datasets''. De datasets worden hierdoor op uniforme, sectoroverschrijdende wijze vindbaar voor afnemers in het Netwerk Digitaal Erfgoed. Deze bedrijfsfunctie vereist dat een bronhouder de metadata van haar datasets al aanbiedt via de dienst ''Gepubliceerde metadata van datasets''. (BusinessFunction) Registratie metadata van datasets bij dienst 'Vindbare datasets' Het toegankelijk maken van op erfgoedinformatie gebaseerde diensten aan afnemers. (BusinessFunction) Dienstverlenin- g Het verbinden en beschikbaar stellen van erfgoedinformatie. (BusinessFunction) Beschikbaarst- elling Authenticatie en autorisatie betreft het zorgdragen dat alleen afnemers die hier recht op hebben toegang krijgen tot digitale informatieobjecten, zoals scans of films. (BusinessFunction) Authenticatie en autorisatie SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AssociationRelationship SpecializationRelationship Deze svg is op 06-04-2024 00:30:50 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 00:30:50 CEST