M2M Applicatieinterface

Uit DERA
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > DERA 4.0 > ApplicationComponents > M2M Applicatieinterface
ArchiMate-element M2M Applicatieinterface
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : Id-57a7b6ba-51bc-010e-6632-0f843e3f39c4
ArchiMate-model  : DERA 4.0
Label  : M2M Applicatieinterface
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
ApplicationComponent M2M Applicatieinter- face Grouping Dienstplatform Component die het gebruik van externe metadata, zoals termen uit een terminologiebron, in het metadatabeheersysteem ondersteunt. (ApplicationComponent) Metadataopna- mepunt Component die fungeert als ingang om erfgoedinformatie op te halen en te vinden, rekening houdend met eventuele toegangsbeperkingen. Er zijn twee soorten interfaces: H2M (human-to-machine) gebruikersinterfaces en M2M (machine-to-machine) applicatieinterfaces. Voorbeelden van erfgoedinformatieleveringspunten zijn: doelgroepgerichte apps, een website met catalogusinformatie, OAI-PMH endpoint, SPARQL-endpoint op een terminologiebron, et cetera. (ApplicationComponent) Erfgoedinform- atieleveringpu- nt Het bieden van machine-machine-interactie (zoals API’s) voor het raadplegen van erfgoedinformatie. (ApplicationFunction) M2M-interactie Component die verantwoordelijk is voor het leveren van (datasets van) informatieobjecten en de aan die informatieobjecten verbonden metadata in een voor de afnemer bruikbare vorm. (ApplicationComponent) Erfgoedinform- atiepublicatiec- omponent Component die verantwoordelijk is voor het beheer van beschrijvende, structurele en administratieve metadata die nodig is voor, onder andere: * het identificeren en vinden van objecten; * het leggen van relaties tussen individuele objecten die gezamenlijk een eenheid vormen; * het vastleggen van de relaties naar de beschreven objecten; * het (stellen van eisen aan het) gebruik van objecten. (ApplicationComponent) Metadatabehe- ersysteem Grouping Beheerplatform Component die de toegang tot informatieobjecten beheert, rekening houdend met rechteninformatie en eventuele afnemer- of (doel)groepspecifieke beperkingen (Bijvoorbeeld wanneer informatieobjecten niet beschikbaar zijn voor algemeen publiek, maar alleen voor een specifieke doelgroep zoals onderwijs of onderzoek. Een dergelijke beperking vereist dat alle gebruikers worden geïdentificeerd.). (ApplicationComponent) Toegangsbeh- eercomponent Component die fungeert als aanleverpunt voor metadata uit externe bronnen. De aangeleverde meta data wordt geïntegreerd met andere metadata door de metadataintegratiecomponent. (ApplicationComponent) Metadataopna- mepunt De voorbereider van een dienstplatform draagt zorg voor de voorbereiding van de data van een dataplatform zodat die data geschikt is voor de vanuit het dienstplatform aangeboden dienst(en). (ApplicationComponent) "Voorbereider" Component die verantwoordelijk is voor het semantisch verbinden van metadata. Geïntegreerde metadata kan desgewenst als verrijking worden overgenomen in het metadatabeheersysteem. (ApplicationComponent) Metadatainteg- ratiecompone- nt Grouping Dataplatform Component die verantwoordelijk is voor het beheer van digitale informatieobjecten, inclusief de technische en administratieve metadata die nodig is om het informatieobject te kunnen beheren. (ApplicationComponent) Informatieobje- ctenbeheersy- steem In een Knowledge Graph komt informatie samen en wordt deze voorzien van extra verbindingen zodat erfgoedinformatie in context bevraagd kan worden. De Knowledge Graph maakt het mogelijk verbindingen te vinden tussen de erfgoedinformatie die bronhouders publiceren. Bijvoorbeeld: de ene bronhouder heeft informatie over een kunstvoorwerp, de andere over diens maker, een derde over de kunststroming waaronder het valt. De Knowledge Graph extraheert deze verbindingen en maakt ze bevraagbaar voor dienstverleners. Zie ook de beschrijving van het architectuurpatroon [[Vindbaar maken van verbindingen in erfgoedinformatie]]. (ApplicationComponent) Knowledge Graph In het Datasetregister (implementatie van de dienst ‘Vindbare datasets’) worden metadata van datasets vastgelegd. Deze laten afnemers van de netwerkvoorzieningen zien welke organisaties deel nemen aan het erfgoednetwerk en welke datasets met erfgoedinformatie zij ter beschikking stellen. Zie ook de beschrijving van het architectuurpatroon [[Vindbaar maken van organisaties en datasets]]. (ApplicationComponent) Datasetregister Het Termennetwerk ([https://netwerkdigitaalerfgoed.nl/activiteiten/termennetwerk/]) (implementatie van de dienst ‘Vindbare termen’) zoekt in alle terminologiebronnen die als linked open data in het Netwerk Digitaal Erfgoed beschikbaar zijn. Het zoeken wordt aangestuurd door de metadataopnamepunten, die onderdeel zijn van bijvoorbeeld een collectiebeheersysteem of contentmanagementsysteem. Zie ook de beschrijving van het architectuurpatroon [[Vindbaar maken van gestandaardiseerde termen]]. (ApplicationComponent) Termennetwer- k AggregationRelationship FlowRelationship FlowRelationship AssignmentRelationship FlowRelationship FlowRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship AggregationRelationship FlowRelationship FlowRelationship erfgoedinformatie FlowRelationship metadata van datasets FlowRelationship metadata van termen Deze svg is op 13-04-2024 16:37:15 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 13-04-2024 16:37:15 CEST