Id-248d17e9bf1a4adfa67841a1fe657ff2

Uit DERA
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > DERA 4.0 > InfluenceRelationships > Id-248d17e9bf1a4adfa67841a1fe657ff2
ArchiMate-relatie Id-248d17e9bf1a4adfa67841a1fe657ff2
ArchiMate_InfluenceRelationship.png
Relatietype  : InfluenceRelationship
Relatie-id  : Id-4386468b-defa-5a63-e903-a1bac88d1996
ArchiMate-model  : DERA 4.0
Vanaf  : Vindbare datasets (Product)
Naar  : Doorgifte gevonden metadata (Requirement)
ArchiMate-views  : 
Contextdiagram
De metadata van gevonden datasets worden doorgegeven. De metadata maken de inhoud en online vindplaats van de datasets duidelijk voor afnemers. (Requirement) Doorgifte gevonden metadata Dienst waarmee afnemers datasets van bronhouders op uniforme, sectoroverschrijdende wijze kunnen vinden. Afnemers krijgen hierdoor inzicht in de datasets die in het Netwerk Digitaal Erfgoed worden aangeboden zonder te hoeven weten welke bronhouders er allemaal zijn en waar zij hun datasets toegankelijk maken. De dienst staat ook bekend als ‘Datasetregister’. De dienst bevat geen datasets, enkel metadata van datasets, zoals de naam, de maker, de uitgever en de online locatie waar ze gepubliceerd zijn. De metadata zijn afkomstig van bronhouders. De metadata kunnen doorzocht worden door afnemers. Per gevonden dataset geeft de dienst informatie terug over de online vindplaats van de metadata. De dienst wordt beheerd door een ''Beheerder netwerkvoorziening''. Er kan één instantie van de dienst zijn die alle datasets in het netwerk vindbaar maakt. Er kunnen ook meerdere instanties van zijn, waarbij elke instantie specifieke datasets vindbaar maakt − bijvoorbeeld kunsthistorische of museale datasets. Instanties hanteren dezelfde standaarden voor het uitwisselen van informatie. Dit stelt afnemers in staat om alle instanties op dezelfde wijze te bevragen. (Product) Vindbare datasets InfluenceRelationship Deze svg is op 08-04-2024 02:15:03 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 08-04-2024 02:15:03 CEST