Informatieobjectenbeheersysteem

Uit DERA
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > DERA 4.0 > ApplicationComponents > Informatieobjectenbeheersysteem
ArchiMate-element Informatieobjectenbeheersysteem
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : Id-3d71e688-b330-c29d-3792-d1c7f00ea152
ArchiMate-model  : DERA 4.0
Label  : Informatieobjectenbeheersysteem
Documentatie  : Component die verantwoordelijk is voor het beheer van digitale informatieobjecten, inclusief de technische en administratieve metadata die nodig is om het informatieobject te kunnen beheren.
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Component die verantwoordelijk is voor het beheer van digitale informatieobjecten, inclusief de technische en administratieve metadata die nodig is om het informatieobject te kunnen beheren. (ApplicationComponent) Informatieobje- ctenbeheersys- teem Het vastleggen, bewaren en beheren van informatieobjecten. (ApplicationFunction) Opslag Component die verantwoordelijk is voor het leveren van (datasets van) informatieobjecten en de aan die informatieobjecten verbonden metadata in een voor de afnemer bruikbare vorm. (ApplicationComponent) Erfgoedinform- atiepublicatiec- omponent Component die ingekomen data controleert op correctheid en volledigheid en de data uniformeert zodat deze geschikt is voor beheer. (ApplicationComponent) Data- opnamecompo- nent Het op zodanige wijze vastleggen, bewaren en beheren van informatieobjecten dat deze ook na verloop van tijd raadpleegbaar, toegankelijk en authentiek zijn. (ApplicationFunction) Preservering Component die verantwoordelijk is voor het beheer van beschrijvende, structurele en administratieve metadata die nodig is voor, onder andere: * het identificeren en vinden van objecten; * het leggen van relaties tussen individuele objecten die gezamenlijk een eenheid vormen; * het vastleggen van de relaties naar de beschreven objecten; * het (stellen van eisen aan het) gebruik van objecten. (ApplicationComponent) Metadatabehe- ersysteem AssignmentRelationship FlowRelationship FlowRelationship AssignmentRelationship FlowRelationship Deze svg is op 13-10-2021 06:07:07 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 13-10-2021 06:07:07 CEST