Id-a37eb50d5a8141aaab3e94e258f3afe2

Uit DERA
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > DERA 4.0 > InfluenceRelationships > Id-a37eb50d5a8141aaab3e94e258f3afe2
ArchiMate-relatie Id-a37eb50d5a8141aaab3e94e258f3afe2
ArchiMate_InfluenceRelationship.png
Relatietype  : InfluenceRelationship
Relatie-id  : Id-26f3a93c-8bc5-58e5-7bfc-5575765a1cba
ArchiMate-model  : DERA 4.0
Vanaf  : Vindbare termen in terminologiebronnen (Product)
Naar  : Kwaliteitsaspecten van de dienst zijn geborgd (Requirement)
ArchiMate-views  : 
Contextdiagram
De beschikbaarheid, betrouwbaarheid, schaalbaarheid en toegankelijkheid van de dienst zijn gewaarborgd. (Requirement) Kwaliteitsaspe- cten van de dienst zijn geborgd Dienst waarmee afnemers termen in terminologiebronnen van bronhouders op uniforme, sectoroverschrijdende wijze kunnen vinden. Afnemers krijgen hierdoor inzicht in de termen die in het Netwerk Digitaal Erfgoed worden aangeboden zonder te hoeven weten hoe individuele bronhouders hun termen toegankelijk maken. De dienst staat ook bekend als ‘Termennetwerk’. Voor het vinden van termen doorzoekt de dienst de metadata van termen. Deze metadata zijn afkomstig van bronhouders. Per gevonden term geeft de dienst specifieke metadata terug waarmee afnemers de betekenis van een term kunnen begrijpen. Als afnemers meer metadata over de term willen hebben, dienen zij deze op te vragen bij de bronhouder. De dienst wordt beheerd door een ''Beheerder netwerkvoorziening''. Er kan één instantie van de dienst zijn die alle termen in het netwerk vindbaar maakt. Er kunnen ook meerdere instanties van zijn, waarbij elke instantie specifieke termen vindbaar maakt - bijvoorbeeld cultuurhistorische of bibliothecaire termen. Instanties hanteren dezelfde standaarden voor het uitwisselen van informatie. Dit stelt afnemers in staat om alle instanties op dezelfde wijze te bevragen. (Product) Vindbare termen in terminologiebr- onnen InfluenceRelationship Deze svg is op 18-04-2024 21:10:00 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 18-04-2024 21:10:00 CEST