Gepubliceerde metadata

Uit DERA
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > DERA 4.0 > Products > Gepubliceerde metadata
Contextdiagram
Dienst waarmee afnemers metadata kunnen opvragen bij de bronhouder. Dit gaat om alle soorten metadata. (Product) Gepubliceerde metadata Product Gepubliceerde metadata organisatie Dienst waarmee afnemers de metadata van cultuurhistorische objecten of informatieobjecten kunnen opvragen bij de bronhouder. (Product) Gepubliceerde metadata van objecten Grouping Diensten gericht op metadata Dienst waarmee afnemers de metadata van datasets kunnen opvragen bij de bronhouder. (Product) Gepubliceerde metadata van datasets De beschikbaarheid, betrouwbaarheid, schaalbaarheid en toegankelijkheid van de dienst zijn gewaarborgd. (Requirement) Kwaliteitsaspe- cten van de dienst zijn geborgd Dienst waarmee afnemers de metadata van termen kunnen opvragen bij de bronhouder van een terminologiebron. (Product) Gepubliceerde metadata van termen in terminologiebr- on Dienst waarmee afnemers metadata van verrijkingen kunnen opvragen. (Product) Gepubliceerde metadata verrijkingen De metadata zijn beschikbaar als linked open data, in een of meer RDF-serialisaties, in elk geval N-Triples (een serialisatie die zowel door mensen als machines eenvoudig te lezen is). (Requirement) Beschikbaar als linked open data De metadata zijn opvraagbaar met hun duurzame identifiers. (Requirement) Opvraagbaar met duurzame identifiers De metadata zijn duurzaam toegankelijk. (Requirement) Duurzaam toegankelijk BusinessRole Bronhouder metadata SpecializationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship InfluenceRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship ServingRelationship Deze svg is op 07-02-2023 08:15:04 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 07-02-2023 08:15:04 CET